Stand van zaken visserijbeleid EU onder de loep, prioriteiten voor 2023 uitgezet

 In Regionale Economie

De Europese Commissie heeft het Europese visserijbeleid geëvalueerd en nieuwe prioriteiten voor 2023 geformuleerd, voor een verder herstel van visbestanden en het verder beschermen van de mariene ecosystemen. De militaire agressie van Rusland in Oekraïne wordt ook in acht genomen.

Evaluatie en prioriteiten

Uit de evaluatie van de Europese Commissie naar de stand van zaken van het Europese visserijbeleid, blijkt dat de inspanningen voor een duurzame visserij zijn vruchten afwerpt. Het lukt de EU de overbevissing te beperken, vooral in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Het herstel van het kabeljauwbestand in de Noordzee worden verder nagestreefd en de totale toegestane vangst (TAC’s) van vissen die in wisselwerking staan met de visserij van kabeljauw, is vastgelegd. Daarbij zijn er TAC’s vastgelegd voor de haring. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor de duurzame visserij, aldus de Commissie.

Toch ziet de Commissie dat de inspanningen in Oostzee en de Middellandse Zee niet voldoende zijn en moeten worden opgeschroefd. Daarbij signaleert het rapport dat het niveau van ongewenste vangsten te hoog blijft in veel EU-wateren, waaronder de Noordzee. Bovendien wordt er vanuit de lidstaten beperkte informatie verstrekt over het sociaaleconomische effect van de zogeheten aanlandingsverplichting, om de selectiviteit te vergroten en ongewenste vangsten te beperken. Daarom moedigt de Commissie lidstaten aan verder in te zetten op innovatieve oplossingen om selectiever vistuig en selectievere methoden beter te benutten en beter toe te zien op de naleving van de aanlandingsverplichting.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de Commissie vier prioriteiten voor 2023 geformuleerd: beter visserijbeheer in het Middellandse Zeegebied; correctie uitvoering van de aanlandingsverplichtingen; betere onderzoeksgegevens voor advies en economische analyses; en meer maatregelen om de mariene ecosystemen te beschermen.

Oekraïne en vervolg

De Commissie uit zorgen in de evaluatie over de impact van de oorlog in Oekraïne op de visserij. De prijzen van brandstof zijn bijna verdubbeld en de visserijactiviteiten in de buurt van Oekraïne zijn nagenoeg stopgezet. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de vissersvloot van de EU-lidstaten in totaal 300 miljoen euro minder bedrijfswinst zou maken. Om de schokken van deze oorlog op te vangen, publiceerde de Commissie al een tijdelijk staatssteuncrisiskader voor de visserij, gevolgd door een aanvullend steunpakket.

Binnenkort zal de Commissie een actieplan publiceren voor de instandhouding van de visbestanden en bescherming van de mariene ecosystemen, in samenwerkingen met buurlanden en internationale organisaties voor visserijbeheer. Met dit actieplan hoopt de Commissie de veerkracht van de visserij te waarborgen, wat nodig is om de klappen van de oorlog op te vangen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Evaluatie van het visserijbeheer: minder overbevissing, maar meer inspanningen nodig om mariene hulpbronnen te beschermen – Europese Commissie

Meer informatie:

Ondersteuning van economie door invloed Russische invasie: Commissie stelt tijdelijk staatssteuncrisiskader vast – Kenniscentrum Europa Decentraal

Nieuwe crisismaatregelen beschikbaar voor visserij- en aquacultuursector – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts