Raadpleging: meer gedetailleerde regels evaluatie Nationaal Strategisch Plan GLB

 In Agrofood

De Europese Commissie vraagt input om het prestatiekader voor de Nationaal Strategische Plannen (NSP) voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van meer gedetailleerde regels te voorzien, evenals om inzicht te krijgen in het soort gegevens die EU-lidstaten verstrekken. Reageren kan tot en met 30 juni 2022.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om feedback te krijgen op haar voorstel om het monitoring- en evaluatiesysteem voor de NSP van het GLB aan te scherpen. Zo stelt de Commissie een uitgebreide en geharmoniseerde evaluatie van de NSP voor aan de hand van de doelstellingen van het GLB. Hierbij legt de Commissie vast wat lidstaten moeten evalueren en hoe deze evaluatie moet plaatsvinden. Daarbij stelt de Commissie voor EU-lidstaten richtsnoeren voor voor de uitvoering van de evaluatie: wat moet de data omvatten, hoe vaak en wanneer moet er worden gemonitord en hoe moet er met de data worden omgegaan?

De Commissie hoopt zo een nauwkeurig systeem op te tuigen, waarmee de effectiviteit van de uitvoering van de NSP in de EU-lidstaten wordt gewaarborgd. Er kan tot en met 30 juni 2022 worden gereageerd via deze website.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het nieuwe GLB werd eind 2021 goedgekeurd en het NSP is daar een onderdeel van. NSP zijn plannen die nationale en decentrale overheden in samenspraak opstellen en afstemmen op de behoeftes van hun eigen landbouwgemeenschappen en goedkeuring behoeven van de Commissie. Nederland diende eind december 2021 haar concept-NSP in bij de Commissie en streeft ernaar om voor de zomer 2022 een definitief NSP in te dienen. Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB officieel van start.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – prestatiekader en gegevens voor monitoring en evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

 Nieuw, hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid officieel goedgekeurd – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts