Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een reeks voorstellen gedaan om de wetgeving te wijzigen waardoor de lidstaten ...
De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 18 maart een steunprogramma van €750 miljard aan om overheden te ondersteunen bij ...
In Noord-Holland is op vrijdag 6 maart een bijzondere fabriek op een feestelijke manier geopend. Het gaat om de eerste ...
Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma ...
De Europese Commissie heeft een aantal publieke consultaties gepubliceerd die van toepassing kunnen zijn op decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. ...
Op 10 maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie. Hierin publiceert de Commissie een aantal initiatieven die de overgang ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.