Frans voorzitterschap: wat valt er te verwachten komende vier maanden?

 In Agrofood, Circulaire Economie, Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU is inmiddels al weer twee maanden bezig. Wat kunnen we de komende vier maanden nog verwachten? Het HNP analyseert dit aan de hand van de gesprekken tussen Franse ministers en Europarlementariërs.

Duurzaamheid

Met nog vier maanden te gaan, is Frankrijk al even op weg in het voorzitterschap van de Raad van de EU. In de eerste twee maanden van het voorzitterschap hebben Franse ministers meerdere gesprekken gevoerd met Europarlementariërs over hun prioriteiten. Wat kunnen decentrale overheden de komende vier maanden verwachten, als we naar deze gesprekken kijken?

Een van de thema’s die voorop stond, was de duurzaamheidsagenda. Het duurzaamheidsbeleid van de Fransen kent maar liefst vier prioriteiten: (1) het ‘Fit for 55’-pakket, waarover ze in juni een positie willen innemen; (2) biodiversiteit; (3) circulaire economie, met een focus op batterijen en afvalstrategieën; en (4), het recht op een gezonde leefomgeving. Europarlementariërs vroegen zich echter af hoe het Franse voorzitterschap brede steun voor deze ambities in alle lidstaten wil creëren. Binnen het landbouwbeleid staan voor de Fransen de duurzaamheids- en gezondheidsnormen van geïmporteerde producten voorop, evenals low carbon farming,een landbewerkingstechniek waarbij koolstof in de grond wordt opgeslagen en niet wordt uitgestoten in de lucht. Verder spraken de Franse ministers hun ambities uit rondom energie, waarbij ze hopen de onderhandelingen hierover in de Raad te versnellen, zodat Richtlijnen over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kunnen worden gefinaliseerd. De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid ligt grotendeels bij de decentrale overheden, waardoor deze ambities voor hen van belang zijn.

Digitalisering

Rondom digitalisering verklaarden de Franse ministers tevreden te zijn met de voorstellen van de Europese Commissie voor een Digital Markets Act, Digital Services Act en de onlangs voorgestelde Data Act, die bijdragen aan de digitale transitie van Europa. De Fransen uitten hun ambitie om met betrekking tot deze voorstellen tijdens hun voorzitterschap tot een voorlopig, politiek akkoord te komen. Voor decentrale overheden is dit belangrijk, omdat deze voorstellen ingaan op de noodzaak tot digitale dienstverlening vanuit overheden.

Beleid rondom kunstmatige intelligentie (KI) werd ook besproken. Decentrale overheden hebben over verschillende manieren te maken met KI. Een voorbeeld zijn camera’s en sensoren die in parken hangen om de straatverlichting te bedienen. De Fransen stelden dat Europa voor een dilemma staat: de EU loopt achter op de VS en China wat betreft innovatie en technologie rondom KI, maar heeft aan de andere kant behoefte aan duidelijke KI-wetgeving om misbruik van KI te voorkomen. Ze verwelkomden het Commissievoorstel voor een KI-wetgevingskader. De Fransen hopen deze verordening snel door de Raad te krijgen.

Regionale en sociale zaken

Met betrekking tot regionale ontwikkeling, verklaarde de Fransen dat zij de uitkomsten van het achtste Cohesierapport grondig zullen doornemen en daarbij zullen analyseren hoe de perifere gebieden beter kunnen worden bediend. Europarlementariërs wezen erop dat er significante vertragingen zijn bij de cohesiefondsen en dat zij alvast zouden willen beginnen met het bespreken van het cohesiebeleid na 2027, wanneer de huidige programmaperiode afloopt. Verder uitten Franse ministers hun steun voor een toereikend minimumloon, wat mogelijk een significante impact kan hebben op decentrale overheden, in hun rol als werkgever.

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie roteert. Elk halfjaar is een andere lidstaat voorzitter. In het tweede halfjaar van 2021 was Slowakije voorzitter. Na Frankrijk zal Tsjechië het stokje in 2022 overnemen. Elke lidstaat geeft aan het voorzitterschap een eigen invulling.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

French Presidency briefs the European Parliament’s committees on its priorities – Europees Parlement

Meer informatie

Europese Commissie presenteert plan voor digitaal soeverein Europa tegen 2030 – Huis van de Nederlandse Provincies

Interview met wethouder Guido Rink over Artificial Intelligence – Europa decentraal

Achtste Cohesierapport: Europees beleid voor regionale samenhang werkt, maar er blijven verschillen tussen regio’s – Europa decentraal

Europees Parlement keurt nieuwe regels voor toereikend minimumloon goed – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts