Eerste burgerpanel Toekomst van Europa publiceert als laatste zijn conclusies

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het eerste burgerpanel, “Sterke economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie” heeft als laatste burgerpanel conclusies opgesteld. Deze reiken van werkgelegenheid, economie en sociale rechtvaardigheid tot aan onderwijs en digitalisering.

Conclusies van het eerste burgerpanel

Van 25 tot 27 februari 2022 vond de laatste plenaire zitting van het eerste burgerpanel – het panel “Sterke economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie” van de Conferentie over de Toekomst van Europa plaats in Dublin. Tijdens deze laatste zitting van het panel stelden zo’n 200 inwoners uit alle EU-lidstaten 48 conclusies op, gericht op uitdagingen inzake werkgelegenheid, economie, sociale rechtvaardigheid, onderwijs en digitalisering.  De conclusies zijn relevant voor decentrale overheden:

  • Decentrale overheden moeten samen met scholen en andere organisaties middelbare scholieren van betere voorlichting voorzien over hun toekomst op de arbeidsmarkt. Dit is extra belangrijk in regio’s waar de werkgelegenheid lager dan in de rest van de EU ligt.
  • Lokale voedingsmiddelen moeten betaalbaarder en toegankelijker worden. Daarom zouden kleine, lokale en duurzame voedingsproducenten voor bepaalde belastingen een uitzonderingspositie moeten krijgen.
  • Insecten die alleen in bepaalde regio’s voorkomen, zouden beter moeten worden beschermd tegen invasieve soorten. Zogenaamde verplichte, lokale ‘green spaces’ dragen hier aan bij. Het panel roept op tot landelijke targets rondom het herstel van bossen en lokale flora.
  • De EU, lidstaten, decentrale overheden en betrokken organisaties moeten gezamenlijk meer financiële ondersteuning bieden om behoorlijke sociale huisvesting te faciliteren. De EU moet hier op toe zien, terwijl decentrale overheden actief naar oplossingen zoeken.
  • De EU moet investeren in digitale infrastructuren die innovatief en van hoge kwaliteit zijn, om de strategische autonomie van Europa te bewaken. Hierbij moet de EU extra aandacht besteden aan regio’s die in digitaal opzicht onderontwikkeld zijn.

Vervolg

Nu het eerste burgerpanel ook zijn conclusies heeft gepubliceerd, zullen deze samen met de conclusies van het vierde panel worden besproken met de Europese instellingen tijdens de volgende plenaire vergadering van de Conferentie. Deze zal plaatsvinden in Straatsburg, op 11 en 12 maart 2022. In het voorjaar van 2022 verschijnt een eindrapport over de uitkomsten van de plenaire vergaderingen waaraan het Parlement, de Commissie en de Raad zich zullen verbinden.

Context

De Conferentie over de Toekomst van Europa geeft burgers de gelegenheid om de discussie aan te gaan over hoe de EU toekomstige uitdagingen moet aanpakken. In totaal zijn er vier Europese burgerpanels waarin burgers dit kunnen doen:

  1. Sterke economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie
  2. Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid
  3. Klimaatverandering, milieu/gezondheid
  4. EU in de wereld/migratie

Elk burgerpanel bestaat uit zo’n 200 Europese burgers en houdt meerdere plenaire zittingen om uiteindelijk conclusies op te stellen. Door de coronapandemie hebben de panels niet in de oorspronkelijke volgorde kunnen plaatsvinden. Het tweede, derde en vierde Europese burgerpanel hebben eerder hun conclusies aangeleverd. Het tweede en derde panel zijn hierover op 21 en 22 januari 2022 in gesprek gegaan met de Europese instellingen, tijdens een van de plenaire vergaderingen van de Conferentie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Future of Europe: final set of European Citizens’ Panel recommendations – Europees Parlement

Meer informatie

Vierde burgerpanel Toekomst van Europa stelt conclusies op in Maastricht – Huis van de Nederlandse Provincies

European Citizens’ Panels – Conferentie over de Toekomst van Europa

Conference on the Future of Europe: Citizens’ Panel delivers recommendations – Europees Parlement

Burgerpanel Toekomst van Europa pleit voor duurzaamheid en gezondheid – Huis van de Nederlandse Provincies

Conference on the Future of Europe: citizens’ recommendations debated in Plenary – Europees Parlement


Recent Posts