Portugees voorzitterschap

 In Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Regionale Economie

Van 1 januari tot 1 juli 2021 is het de beurt aan Portugal om gedurende 6 maanden aan het hoofd van de Europese Unie te staan. De eerste prioriteit van het voorzitterschap betreft de bevordering van het herstel van Europa, aangewakkerd door het klimaat en digitale transities. Daarnaast is de sociale pijler is belangrijk voor een eerlijk en inclusief klimaat en de digitale transitie.

Groen Europa

Het Portugese voorzitterschap ziet goedkeuring van de Europese klimaatwet als topprioriteit en zal de onderhandelingen hierover voortzetten, met als doel een akkoord te bereiken. Portugal hoopt op een akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU in het kader van de trilogen, die al onder het Duitse voorzitterschap van start zijn gegaan.

Portugal geeft prioriteit aan de uitvoering van de Europese Green Deal, met het oog op duurzaam economisch herstel. Daarnaast wil het voorzitterschap de overgang naar een concurrerende en koolstof neutrale economie vergemakkelijken en duurzame groei, de circulaire economie en innovatie bevorderen. Met de organisatie van een speciale conferentie in april wil het Portugese voorzitterschap aandacht besteden aan groene waterstof. De bevordering van energie-efficiëntie is eveneens een prioriteit voor de komende 6 maanden, met bijzondere nadruk op de bestrijding van energiearmoede.

Het voorzitterschap is verantwoordelijk voor het sturen van de besprekingen over het voorstel tot herziening van de EU-verordening inzake trans-Europese energienetwerken (TEN-E).

Digitaal Europa

Het Portugese voorzitterschap wil de digitale transformatie ten dienste van burgers en ondernemingen versnellen, als motor van de economische opleving en het Europese leiderschap op het gebied van digitale innovatie en de digitale economie. Nieuwe digitale oplossingen en strategieën worden aangemoedigd voor de groene transitie, op het gebied van gezondheid, onderzoek en innovatie, industriële eigendom, justitie en mobiliteit.

De uitvoering van best digital practices moeten zichtbaar worden, met het oog op de modernisering van het openbaar bestuur, met name door het gebruik van artificiële intelligentie.

Milieu

De hoogste milieuprioriteit van het Portugese voorzitterschap is de uitvoering van het tweede EU-actieplan voor een duurzame en hulpbronnenefficiënte circulaire economie. Het delen van nationale plannen en resultaten is van groot belang. Het voorzitterschap richt zich eveneens op de herziening van het wetgevingskader inzake batterijen.

Industrie

Het Portugese voorzitterschap organiseert samen met de Europese Commissie de Industry Days in Brussel (eind februari). Het programma hiervan bestaat uit drie pijlers: industrieel, commercieel en concurrentiebeleid. In maart 2021 is een herziening van de Europese industrie strategie voorzien.

Door:
Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:
Priorities, Portugese voorzitterschap


Recent Posts