Raad bereikt akkoord over grote delen Europese klimaatwet

 In Geen onderdeel van een categorie

Op vrijdag 23 oktober hebben de milieuministers van de EU lidstaten een partieel Raadsstandpunt bereikt over bijna alle aspecten van het voorstel voor een Europese klimaatwet, met uitzondering van de verhoogde emissiereductiedoelstelling voor 2030, dit komt tijdens de vergadering in december terug op tafel.

Klimaatneutraliteitsdoelstelling

De ministers waren het eens over de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050, waarbij alleen Bulgarije zich onthield. De voorgestelde wet, met uitzondering van het gedeelte over de doelstelling voor 2030, kan nu worden overgedragen voor onderhandelingen met het Europees Parlement (EP). Om te waarborgen dat de EU de komende jaren op koers blijft richting klimaatneutraliteit in 2050, krijgt de Europese Commissie van de Raad de opdracht om zes maanden na elke algemene inventarisatie in het kader van de Overeenkomst van Parijs verslag uit te brengen over het functioneren van de Europese klimaatwet.

60% minder uitstoot in 2030

De leden van het Europees Parlement lieten op 8 oktober 2020 weten de verhoogde doelstelling uit het voorstel van de Europese Commissie, minstens 55% terugdringing van de uitstoot in 2030, niet genoeg te vinden. De Europarlementariërs willen de lat nog hoger leggen: ze roepen op tot een terugdringing met 60 % in 2030. Daarnaast moeten nationale doelen verhoogd worden in een kosten efficiënte en eerlijke manier.

De EP-leden willen eveneens dat de Commissie een tussentijdse doelstelling voor 2040 voorstelt om zo te verzekeren dat de EU op de goede weg is om de doelstelling voor 2050 te halen.

Steun doelstelling EP

Niet alleen in het Europees Parlement wordt gepleit voor een verhoging van de doelstelling voor 2030, ook tijdens de Raad op 23 oktober spraken verschillende ministers hun steun uit voor emissiereducties boven de door de commissie voorgestelde 55%. Denemarken en Zweden zeiden dat ze tegen 2030 een verlaging van 65% zouden steunen, zoals gevraagd door veel groene groepen in Brussel, terwijl Finland zijn steun uitsprak voor het doel van 60% dat door het Europees Parlement werd onderschreven.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese klimaatwet: Raad bereikt akkoord over grote delen van voorstel, Raad van de EU

EU-klimaatwet: EP-leden willen 60 % minder uitstoot in 2030, Europees Parlement

Meer informatie:

Commissie: uitstoot broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderen, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts