Raadpleging: bereiken EU-fondsen voor regio’s dat wat ze moeten bereiken?

 In Agrofood, Circulaire Economie, Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

Hoe draagt het EU-investeringsbeleid bij aan de ontwikkeling van regio’s ten aanzien van werkgelegenheid, economische groei, duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit van burgers? U kunt tot en met 9 oktober 2023 bijdragen aan de evaluatie van enkele Europese structuurfondsen.

Een toekomstbestendig mkb

De Europese Commissie vraagt om input voor haar tussentijdse evaluatie van drie Europese structuurfondsen: het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF), betreffende de programmaperiode 2021-2027. In deze periode trekt de EU 378 miljard euro uit, onder meer voor het scheppen van banen, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economische groei en de duurzame ontwikkeling van de Europese regio’s. De tussentijdse evaluatie wordt gebruikt voor aanpassingen van de fondsen na 2024 en ter voorbereiding van nieuw beleid na 2027. 

De Commissie wil aan de hand van een evaluatie de resultaten van de fondsen tot nu toe beoordelen. Zo behandelt de evaluatie de doeltreffendheid, de efficiëntie en het effect van de fondsen, alsmede de samenhang met andere beleidsterreinen – zoals klimaat en milieu, digitalisering en innovatie –  en de relevantie en toegevoegde waarde van de investeringen. Decentrale overheden worden opgeroepen deel te nemen aan de evaluatie.

U kunt via deze website deelnemen aan de evaluatie. Deze loopt tot en met 9 oktober 2023.

Structuurfondsen

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn onderdeel van het Europese cohesiebeleid en erop gericht de regionale verschillen binnen Europa te verkleinen. Het cohesiebeleid is in het leven geroepen uit solidariteit met regio’s die structureel worden getroffen door de negatieve gevolgen van de interne markt. Inmiddels bewijst het cohesiebeleid dat het steeds vaker in staat is om asymmetrische, economische schokken te corrigeren, zoals de COVID-19 pandemie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

In de zomer van 2022 werd de partnerschapsovereenkomst tussen Nederland en de Europese Commissie betreffende het cohesiebeleid gesloten, waarmee in totaal 2 miljard euro voor de nieuwe cohesieperiode 2021-2027 is goedgekeurd. Een groot deel van het geld gaat naar investeringen in hernieuwbare energiebronnen, de groene transitie van de provincie Groningen en duurzame visserij.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Cohesiefonds en Fonds voor een rechtvaardige transitie 2021-2027 – tussentijdse evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

2 miljard euro voor Nederlands cohesiebeleid 2021-2027 goedgekeurd – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts