Raadpleging: EU-klimaatdoelstelling voor 2040

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie vraagt uw input over een nieuwe, Europese klimaatdoelstelling voor 2040, zodat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt. Hoe moet deze wet eruit komen te zien? U kunt tot 23 juni 2023 uw input leveren.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input over een nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor 2040, een nieuwe, tussentijdse norm, bedoeld om de doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 te verwezenlijken. De 2040-doelstelling moet zich onder meer focussen op het terugdringen van de broeikasgasemissies, koolstofdioxideverwijdering en versterkte internationale samenwerking. De energietransitie is een belangrijke factor in de weg naar klimaatneutraliteit, omdat de productie en het gebruik van energie 75% van de totale uitstoot uitmaakt.

Uit eerdere beoordelingen van de Commissie bleek dat productieprocessen en consumptiepatronen moeten veranderen om de transitie naar klimaatneutraliteit te maken. Zonder een doelstelling in 2040, acht de Commissie de kans reëel de eigen klimaatdoelstelling voor 2050 niet te halen. De doelstelling zal nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengen, waardoor zowel nationale als decentrale overheden worden opgeroepen te reageren.

U kunt tot en met 23 juni 2023 reageren op de raadpleging via deze website.

Europese beleidsplannen

Vanuit de EU zijn er verschillende beleidsplannen in werking gezet om de doelstellingen van 2050 te behalen. Zo doelt het Green Deal Industrial Plan op een snelle en duurzame energietransitie, door het lidstaten makkelijker te maken te investeren in groene industrieën. Dit plan moet tevens de concurrentiepositie van de EU in de Europese industrie te versterken. Het REPowerEU-plan heeft het doel om de Europese Unie in 2030 onafhankelijk te maken van Russisch gas door gasverbruik te verminderen, door de energietransitie te versnellen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-klimaatdoelstelling voor 2040  – Europese Commissie

Meer informatie:

Een sterke, industriële concurrentiepositie: Commissie presenteert “Green Deal Industrial Plan” – Huis van de Nederlandse Provincies

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts