Raadpleging: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

 In Regionale Economie

Hoe draagt het EU-investeringsbeleid bij aan de ontwikkeling van regio’s ten aanzien van onderwijs, energie werkgelegenheid, milieu, de interne markt en onderzoek en innovatie? U kunt tot en met 9 februari 2023 bijdragen aan de evaluatie van enkele Europese structuurfondsen.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt om input voor haar evaluatie van twee Europese structuurfondsen: het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), betreffende de programmaperiode 2014-2020. In deze periode heeft de EU 265 miljard euro uitgetrokken, onder meer voor het scheppen van banen, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economische groei en de duurzame ontwikkeling van de Europese regio’s.

De Commissie wil aan de hand van een evaluatie de resultaten van zowel het EFRO als het CF beoordelen. Zo behandelt de evaluatie de doeltreffendheid, de efficiëntie en het effect van de fondsen, alsmede de samenhang met andere beleidsterreinen – zoals klimaat en milieu, digitalisering en innovatie –  en de relevantie en toegevoegde waarde van de investeringen. Decentrale overheden worden opgeroepen deel te nemen aan de evaluatie.

U kunt via deze website reageren op de evaluatie. Deze loopt tot en met 9 februari 2023.

Structuurfondsen

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn onderdeel van het Europese cohesiebeleid en erop gericht de regionale verschillen binnen Europa te verkleinen. Het cohesiebeleid is in het leven geroepen uit solidariteit met regio’s die structureel worden getroffen door de negatieve gevolgen van de interne markt. Inmiddels bewijst het cohesiebeleid dat het steeds vaker in staat is om asymmetrische, economische schokken te corrigeren, zoals de COVID-19 pandemie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

In de zomer van 2022 werd de partnerschapsovereenkomst tussen Nederland en de Europese Commissie betreffende het cohesiebeleid gesloten, waarmee in totaal 2 miljard euro voor de nieuwe cohesieperiode 2021-2027 is goedgekeurd. Een groot deel van het geld zal gaan naar investeringen in hernieuwbare energiebronnen, de groene transitie van de provincie Groningen en duurzame visserij.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling & Cohesiefonds 2014-2020 — evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

2 miljard euro voor Nederlands cohesiebeleid 2021-2027 goedgekeurd – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts