Raadpleging: evaluatie van het Europese cohesiebeleid

 In Regionale Economie

Zijn door het cohesiebeleid de verschillen tussen regio’s en steden kleiner geworden? Wat is de impact van nationaal en EU-beleid op het cohesiebeleid? De Europese Commissie vraagt uw input voor het negende verslag over de vooruitgang van de cohesie in de EU. Reageren kan tot en met 28 december 2023.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend over het cohesiebeleid, als input op het negende cohesieverslag. Om de drie jaar publiceert de Commissie een verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU met informatie over de geboekte vooruitgang en de rol van nationaal en Europees beleid inzake regionale ontwikkeling. Het vorige cohesieverslag kwam echter uit in 2022 en werd besproken tijdens het achtste cohesieforum.

Het negende cohesieverslag richt zich op vier vragen:

  1. Zijn economische, sociale en ecologische verschillen tussen regio’s en steden kleiner geworden?
  2. Hoe hebben nationale beleidsmaatregelen bijgedragen tot cohesie?
  3. Hoe heeft het cohesiebeleid bijgedragen tot cohesie?
  4. Hoe hebben andere beleidsmaatregelen van de EU bijgedragen tot cohesie?

In maart 2024 zal de Commissie met een mededeling en een werkdocument komen over de vooruitgang van cohesie. De belangrijkste bevindingen en boodschappen uit deze mededeling en het werkdocument worden in april 2024 besproken tijdens het negende cohesieforum.

Decentrale overheden worden uitgenodigd om te reageren op de raadpleging via deze website. Reageren kan tot en met 28 december 2023.

Cohesiebeleid na 2027

Het cohesiebeleid is in het leven geroepen om regionale verschillen in Europa weg te nemen. De huidige programmaperiode loopt van 2021 tot en met 2027. De partnerschapsovereenkomst voor het Nederlands cohesiebeleid werd in de zomer van 2022 goedgekeurd en heeft een budget van 2 miljard euro. Dit geld gebruiken decentrale overheden om te investeren in de regionale economie, duurzaamheid, digitalisering, concurrentiekracht, innovatie en economische groei, sociale inclusie en het ontwikkelen van vaardigheden.

Ondanks dat de uitvoering van de huidige programmeringsperiode van het cohesiebeleid nog plaats vindt, wordt er al nagedacht over de toekomst van het cohesiebeleid na 2027. Op basis van de input van de Raad, het Europees Parlement en het Comité, zal de Commissie namelijk rond 2025 tot een nieuw wetgevingskader komen voor het cohesiebeleid na 2027.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Verkleining van de ongelijkheden in de EU – negende verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie – Europese Cohesie

Meer informatie:

Achtste Cohesie Forum bevestigt de kracht van cohesiebeleid en de regio – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts