Raadpleging: gecoördineerde EU-crisisrespons inzake de interne markt

 In Regionale Economie

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend rondom het noodinstrument voor de Europese interne markt. Eenzijdige maatregelen in crisistijd hebben grote impact gehad op (grens)regio’s en dit moet anders. U kunt tot en met 12 december 2022 reageren.

Vrij verkeer

De Europese Commissie vraagt uw input voor het initiatief inzake een nieuw EU-noodinstrument, bedoeld om het vrije verkeer van goederen, diensten en personen te waarborgen in crisistijd. Tijdens de COVID-19 pandemie werd duidelijk dat het eenzijdig ingrijpen van lidstaten met betrekking tot de interne markt grote gevolgen had voor grensarbeiders, bedrijven en mensen die vanwege hun gezondheid of persoonlijke redenen de grens over moesten. Het noodinstrument dat nu door de Commissie gepresenteerd is, moet voorzien in de behoefte tot een gebalanceerd kader voor crisisbeheersing, waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de positie van (grens)regio’s.

Het nieuwe initiatief zal een grote impact hebben op de situaties van regio’s in tijden van crisis. Decentrale overheden worden dan ook uitgenodigd input te leveren op de raadpleging. U kunt tot en met 12 december 2022 reageren via deze website.

Noodinstrument

Het noodinstrument werd door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, gepresenteerd tijdens haar “State of the Union”-speechvan 2022. Het instrument bestaat uit verschillende onderdelen: een structuur voor crisisgovernance, maatregelen om bedreigingen voor de eengemaakte markt aan te pakken en een overzicht van toegestane redmiddelen op basis van het crisisniveau.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Interne markt – nieuw EU-instrument om de werking van de interne markt in noodsituaties te waarborgen – Europese Commissie

Meer informatie:

Noodinstrument Europese markt: vrij verkeer in stand houden in crisistijd – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts