Raadpleging: geef uw mening over een rechtvaardige, groene transitie

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie vraagt om uw input voor haar voorstel rondom Europese richtsnoeren voor een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit. Hiermee moeten de sociale en arbeidsaspecten van de groene transitie worden gewaarborgd. Reageren kan tot en met 19 november 2021.

Sociaaleconomische risico’s inperken

De Europese Commissie vraagt uw mening over verdere richtlijnen of aanbevelingen om de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit tegen 2050 sociaal rechtvaardig en inclusief te maken. De Commissie stelt dat er optreden nodig is op het niveau van de Unie, waardoor de klimaatwet wordt uitgevoerd en er gelijk voor gezorgd wordt dat niemand achterblijft.  Daartoe zullen de sociale- en arbeidsproblemen, die voortvloeien uit de groene transitie, in alle lidstaten op coherente en efficiënte wijze moeten worden aangepakt. Het is nodig dit te garanderen, aangezien de groene transitie sociaaleconomische risico’s met zich kan meebrengen, die voornamelijk de meest kwetsbaren zullen treffen. Zo is er onder meer behoefte aan herverdeling van arbeid, investeringen in bijscholing en compensatiemechanismen. Reageren op deze raadpleging kan tot en met 19 november 2021.  

Fit for 55

Om de bindende emissiereductiedoelstelling van de Unie voor 2030 te halen, heeft de Commissie op 14 juli 2021 een reeks voorstellen aangenomen als onderdeel van het ‘Fit for 55’-pakket, waarbij bestaande wetgeving wordt herzien en een nieuw sociaal klimaatfonds wordt voorgesteld. Dit fonds biedt lidstaten financiering om de klimaattransitie eerlijk te laten verlopen. Het initiatief bouwt voort op de effectbeoordelingen voor het klimaatdoelstellingsplan 2030 en de verschillende initiatieven van het Green Deal-pakket. Onderdeel van dit pakket is ook het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad om EU lidstaten richtsnoeren te bieden over de wijze waarop zij de sociale en arbeidsaspecten van de groene transitie het beste aanpakken.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 november 2021 reageren via de website van de Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Aanbeveling van de Raad voor de aanpak van sociale en arbeidsaspecten van de rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Commissie presenteert Staat van de Unie 2020 – Huis van de Nederlandse Provincies

De Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie van economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen – Europese Commissie


Recent Posts