Europese Commissie presenteert Staat van de Unie 2020

 In Geen onderdeel van een categorie

Op woensdag 16 september gaf Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een toespraak over de Staat van de Unie, waarin de plannen van de Europese Commissie voor het komende jaar uiteengezet zijn. Von der Leyen roept onder andere op om beter samen te werken op het gebied van gezondheidszorg en pleit voor een groener, socialer en digitaal Europa.

NextGenerationEU

In mei presenteerde de Europese Commissie het herstelplan NextGenerationEU, dat de EU economisch moet helpen herstellen. De focus ligt op de beleidsprioriteiten van de EU zoals digitalisering en klimaat. Daarnaast wordt een grootschalig Europees gezondheidsprogramma opgezet. In haar toespraak geeft Von der Leyen aan dat NextGenerationEU moet investeren in Europese gidsprojecten met een maximale impact, bijvoorbeeld waterstof, renovatie en 1 miljoen elektrische laadpunten. Daarnaast wil de Commissievoorzitter dat “NextGenerationEU nieuwe “European Hydrogen Valleys” tot stand brengt, om onze industrie te moderniseren, onze voertuigen van brandstof te voorzien en het platteland nieuw leven in te blazen”.

Europese Green Deal

Het doel om voor 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te worden, kan alleen gehaald worden met aanscherping van de doelen voor 2020. De Commissie stelt voor om het doel voor de reductie van CO2-emissies te verhogen van 40% naar minstens 55% ten aanzien van de waarden in 1990. Voor de zomer van 2021 zal de Commissie bovendien met wetgevende voorstellen komen voor klimaat en energie om het doel van 55% in acht nemen en ze “fit for 55” te maken. Meer emissiehandel, hernieuwbare energie, energie efficiëntie en hervorming van energieheffingen zullen hiervoor aan bod komen. 37% van het budget van NextGenerationEU zal besteed worden aan de Green Deal.

Digitalisatie

De afgelopen maanden is volgens Von der Leyen het belang van een digitaal Europa benadrukt. De EU moet zich laten leiden door duidelijke beginselen als het recht op privacy en connectiviteit, de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van gegevens en cyberbeveiliging.

De Commissievoorzitter benoemt drie focusgebieden voor de Europese Unie. Het eerste focusgebied betreft gegevens. Er zal een Europese Cloud komen vanuit het budget van NextGenerationEU, omdat een data-economie een krachtige motor voor innovatie en werkgelegenheid is. De Commissie wil daarnaast investeren in technologie, en met name kunstmatige intelligentie voor onder andere precisielandbouw en veilige zelfrijdende voertuigen. Het derde punt dat de voorzitter noemt is de infrastructuur. De Commissie wil dat de dataverbindingen worden verbeterd, zodat iedereen hier gelijke toegang tot heeft. Met een investeringsimpuls via NextGenerationEU wil de Commissie investeringen richten op veilige connectiviteit en op de uitbreiding van 5G, 6G en glasvezel voor meer digitale soevereiniteit in Europa.

Coronacrisis en overige onderwerpen

Von der Leyen roept op de huidige pandemie “te blijven bestrijden met uiterste voorzichtigheid, verantwoordelijkheid en eensgezindheid”. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap moet versterkt worden en er zal een agentschap voor biomedisch geavanceerd onderzoek en ontwikkeling opgericht worden. In de discussie over de toekomst van Europa zal de bevoegdheid over gezondheidszorg een belangrijk onderwerp zijn.

Andere onderwerpen die Von der Leyen in haar toespraak adresseert, zijn een minimumloon voor iedereen, het versterken van de economische en monetaire unie en het voltooien van de kapitaalmarktunie en bankenunie. De Commissievoorzitter geeft daarnaast aan dat het nu de tijd is om een werkelijk antiracistische unie te bouwen. Er moet actie ondernomen worden tegen racisme en discriminatie. De Commissie zal hiervoor de allereerste antiracisme coördinator aanstellen. Daarnaast staat de versterking van LGBTQI-rechten hoog in het vaandel.

Terugblik

In de toespraak werden niet alleen plannen gepresenteerd, maar werd ook teruggekeken op de inwerkingstelling van SURE om het MKB te ondersteunen, de aanpak van Covid-19, de snelle ontwikkeling van NextGenerationEU, het akkoord van de Raad en de onderhandelingen met het EP.

De gehele toespraak van Commissievoorzitter Von der Leyen vindt u hier.

 

Door:

Marieke ter Horst en Rick Maijer, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Staat van de Unie, Europese Commissie

Meer informatie:

Europees herstelplan: Next Generation EU, Huis van de Nederlandse Provincies

SURE instrument, Europese Commissie

Europese Green Deal: de weg naar klimaatneutraliteit, Huis van de Nederlandse Provincies

Regionale overheden cruciaal voor Green Deal, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts