Raadpleging: hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt

 In Klimaat & Energie

Hoe moeten we de Europese elektriciteitsmarkt gaan vormgeven? De Europese Commissie wil de markt veerkrachtiger maken en daarmee bedrijven en burgers in de EU stabiliteit bieden tijdens de huidige energiecrisis. U kunt tot 13 februari 2023 reageren op de hiertoe geopende raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend inzake de hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt. De huidige elektriciteitsmarkt is onvoldoende in staat om de prijsschommelingen van gas tegen te gaan, waardoor burgers en bedrijven aan de grillen van de momenteel instabiele markt worden overgelaten, met hoge elektriciteitsrekeningen tot gevolg. De ad-hoc marktinterventies die hebben plaatsgevonden om dit tegen te gaan, bieden onvoldoende stabiliteit voor toekomstige ontwikkelingen rondom regelgeving. Dat heeft op zijn beurt weer een negatief effect op de investeringen in hernieuwbare energie.

De Commissie wil de EU-elektriciteitsmarkt daarom permanent hervormen, zodat deze veerkrachtiger en stabieler is en tegelijkertijd de energietransitie ondersteunt. Het doel is bedrijven en burgers snel duidelijkheid te bieden tijdens de huidige energiecrisis. Zo moeten de voordelen en winsten van hernieuwbare energie uiteindelijk belanden bij grote industriële consumenten, het mkb en huishoudens.

Voor decentrale overheden zijn dit belangrijke ontwikkelingen. De hervorming heeft namelijk effect op het energiegebruik van burgers en bedrijven in de regio. De Commissie vraagt onder andere (mede)overheden en publieke organisaties om te reageren op de vragenlijst en hoopt nog in het voorjaar 2023 tot een voorstel te komen. U kunt via deze website reageren op de raadpleging. Deze loopt tot en met 13 februari 2023.

Elektriciteitsmarkt

De elektriciteitsmarkt is al langer een aandachtspunt voor de EU. De invasie van Rusland in Oekraïne en klimaatverandering hebben de EU ertoe aangezet om het REPowerEU-plan te presenteren, waarin flink wordt ingezet op energiebesparing, de diversificatie van de energievoorziening en hernieuwbare energie. Er is echter meer nodig om de (nieuwe) Europese regels en wetgeving tot concrete plannen te vertalen die de energietransitie versnellen. Zo is elektriciteit van groot belang voor de inzet van hernieuwbare energiebronnen, maar werkt de elektriciteitsmarkt niet optimaal. De nieuwe voorzitter van de Raad van de EU, Zweden, heeft de hervorming hiervan daarom als een van de prioriteiten voor het voorjaar van 2023 aangemerkt.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Elektriciteitsmarkt – hervorming van de opzet van de EU-elektriciteitsmarkt – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert REPowerEU-plan als reactie op de klimaatcrisis en grondstoffen­afhankelijkheid – Kenniscentrum Europa Decentraal

Zweden nieuwe voorzitter: de belangrijkste prioriteiten voor decentrale overheden – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts