Raadpleging: herziening van de verordening inzake luchtdiensten

 In Klimaat & Energie, Mobiliteit

De Europese Commissie vraagt uw mening over nieuwe gemeenschappelijke regels voor luchtvaartdiensten in de EU. Het regelgevingskader moet worden aangepast om de luchtvaart duurzamer, veerkrachtiger en meer maatschappelijk verantwoord te maken. Reageren kan tot en met 6 december 2021.

Een duurzame en veerkrachtige luchtvaart

De Commissie vraagt input om het regelgevingskader voor de luchtvaart te herzien. Tijdens de evaluatie van de verordening inzake luchtdiensten uit 2019 bleek dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een exploitatievergunning moeten worden verbeterd; de bepalingen rondom openbaredienstverplichtingen of prijstransparantie onduidelijk zijn; en het niet helder is hoe nieuwe diensten, zoals droneactiviteiten, worden gereguleerd. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot noodmaatregelen om de basisconnectiviteit te waarborgen. Tijdens de pandemie is hiervan gebruik gemaakt en de Commissie wil nagaan of deze maatregelen permanent beschikbaar moeten zijn in crisissituaties. De raadpleging moet hierover meer duidelijkheid verschaffen.

Slimme mobiliteit

Deze herziening komt voort uit een actie tot evaluatie in de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en de doelstellingen van het ‘Fit for 55’-pakket om EU-luchtvaartmaatschappijen te vergroenen. In het licht van de coronapandemie en de Green Deal is er behoefte om de luchtvaart in Europa duurzamer en veerkrachtiger te maken. Daarbij moeten luchtvaartdiensten een grotere maatschappelijke rol spelen. Regels voor luchtvaartdiensten staan momenteel het concurrentievermogen, de groene transitie en de digitalisering van de luchtvaart in de weg, aldus de evaluatie.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 december 2021 reageren op de raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Herziening van de verordening inzake luchtdiensten – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert duurzame en slimme mobiliteitsstrategie – Huis van de Nederlandse Provincies

Europese Commissie presenteert Staat van de Unie 2020 – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts