Raadpleging: hoe goed werkt het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EU?

 In Regionale Economie

Is het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU wel doeltreffend, efficiënt en relevant? De Europese Commissie onderzoekt of de sociale, economische en ecologische doelstellingen worden gehaald. U kunt tot en met 6 september 2024 reageren op de hiertoe geopende raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw mening over het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU. Het GVB moet bijdragen aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame visserij. Het GVB kent diverse maatregelen om dit te bewerkstelligen, zoals regels voor de maximale duurzame opbrengst, vlootcapaciteitsmaxima en een regionaliseringsbenadering. Het GVB moet in samenspraak met en op basis van betrokkenheid van (regionale) belanghebbenden worden vormgegeven en uitgevoerd. In 2024 bestaat het huidige GVB tien jaar en wordt het beleid geëvalueerd en beoordeeld. Op basis van de uitkomsten, wordt het GVB mogelijk herzien.

De Commissie wil weten of het GVB goed werkt en of er, door politieke ontwikkelingen, behoefte is aan een verandering van het Europese visserijbeleid. Om het GVB te kunnen beoordelen op doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde, heeft de Commissie een raadpleging geopend. Decentrale overheden worden uitgenodigd te reageren op de raadpleging.

De raadpleging is geopend tot en met 6 september 2024. U kunt reageren via de website van de Commissie.

Europees gemeenschappelijk visserijbeleid

De EU heeft de exclusieve bevoegdheid om de instandhouding van de mariene biologische rijkdommen te beheren in het kader van het GVB. Met de hervorming van de GVB-verordening in 2013 werden voor het eerst de sociale, economische en ecologische dimensies van het visserijbeleid van de EU en de bijdrage ervan aan de beschikbaarheid van voedselvoorraden, samengebracht.

Vanaf 2014 is het herziene GVB gestart met nieuwe, duurzame doelstellingen: het in stand houden van visserij op lange termijn; het beschermen van het mariene milieu en de beschikbaarheid van voedselvoorraden; en de visserijgemeenschap een redelijke levensstandaard bieden.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Gemeenschappelijk visserijbeleid — evaluatie, Europese Commissie


Recent Posts