Raadpleging: hoe moeten innovatieve vormen van zonne-energie worden uitgerold?

 In Klimaat & Energie

Zonnepanelen in de landbouw en in de vervoersinfrastructuur, zonnepanelen geïntegreerd in gebouwen en in voertuigen en drijvende zonnepanelen. Hoe moeten deze innovatieve vormen van zonne-energie in de EU worden uitgerold? U kunt tot en met 2 april 2024 reageren op de raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input voor een aanbeveling over de uitrol van innovatieve vormen van zonne-energie. De EU-strategie voor zonne-energie moet de uitrol van zonne-energie, inclusief innovatieve vormen van zonne-energie, versnellen. Het gaat hierbij om vijf verschillende soorten zonne-energie: zonnepanelen in de landbouw, drijvende zonnepanelen, zonnepanelen in de vervoersinfrastructuur, in gebouwen geïntegreerde zonnepanelen en in voertuigen geïntegreerde zonnepanelen. Echter, bij deze innovatieve vormen zijn er nog vaak problemen en belemmeringen die grootschalige uitrol tegenhouden. Zo is regelgeving in verschillende EU-lidstaten niet op elkaar aangesloten, wat het vergunningsverleningsproces vertraagd en bemoeilijkt.

De Europese Commissie wil deze belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Daarom komt de Commissie met richtsnoeren voor lidstaten om innovatieve vormen van de uitrol van zonne-energie te bevorderen. Om deze richtsnoeren vorm te geven, heeft de Commissie een raadpleging geopend. Overheidsinstanties, waaronder regionale en lokale overheden, producenten van hernieuwbare energie, onderzoeks- en innovatie-instellingen en andere stakeholders worden opgeroepen om te reageren.

U kunt tot en met 2 april 2024 reageren op de raadpleging via deze link op website van de Europese Commissie.

Zonne-strategie

De in 2022 gepubliceerde Europese zonne-strategie, afkomstig uit het REPowerEU-plan, bevat vier hoofdpunten: het snel en grootschalig uitrollen van zonne-energie, het versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures, het zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel en het opzetten van een alliantie voor de zonne-energie industrie.

De strategie houdt onder meer in dat nieuwe gebouwen zo moeten worden ontworpen, dat ze optimaal zonne-energie kunnen opwekken. Vanaf 2027 moeten alle nieuwe publieke en commerciële gebouwen, met ruimte op het dak, zonne-energie-installaties bevatten en vanaf 2028 geldt dit voor alle bestaande publieke en commerciële gebouwen. Vanaf 2029 komen er zonne-energie-installaties op alle nieuwe residentiële gebouwen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Innovatieve vormen van uitrol van zonne-energie – aanbeveling om de ontwikkeling ervan te stimuleren – Europese Commissie

Bron:

REPowerEU-plan verhoogt Europese ambities voor hernieuwbare energie – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts