Raadpleging: moeten er extra milieunormen voor zonnepanelen komen?

 In Circulaire Economie, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie

Moeten er extra milieunormen komen voor zonnepanelen? De Europese Commissie vraagt om uw input door middel van een openbare raadpleging. Vanaf 2026 worden zonnepanelen gefaseerd verplicht voor overheidsgebouwen. U kunt tot en met 16 december 2022 reageren.

Milieueffecten van zonnepanelen reguleren

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om te onderzoeken of er milieunormen voor zonnepanelen nodig zijn. Zonnepanelen worden momenteel niet gereguleerd op hun milieueffecten, maar spelen een belangrijke rol in de uitfasering van fossiele brandstoffen. Het is daarom van belang dat ze langer meegaan, meer energie opwekken en een kleinere carbon footprint hebben. Zo dragen zonnepanelen maximaal bij aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Zonnepanelen worden per 2026 verplicht voor nieuwe overheidsgebouwen en per 2027 voor bestaande overheidsgebouwen. Het reguleren van zonnepanelen heeft daarmee effect op decentrale overheden. 

De Commissie vraagt met de raadpleging uw mening over de haalbaarheid van regelgeving rondom het ecodesign van zonnepanelen – de duurzaamheid, repareerbaarheid en recycleerbaarheid – en het labelen van de energie-efficiëntie van verschillende typen zonnepanelen. Dit moet consumenten, zowel publiek als privaat, in staat stellen een betere vergelijking te maken tussen verschillende typen zonnepanelen. Ook zou dit de kwaliteit van zonnepanelen moeten verhogen, aldus de Commissie.

U kunt tot en met 16 december 2022 input leveren via deze website.

REPowerEU

Zonnepanelen spelen een grote rol bij het koolstofvrij maken van de Europese energiesector. Het belang van zonnepanelen wordt extra onderstreept door de nieuw gepubliceerde Zonne-strategie, onderdeel van het REPowerEU-plan om Europa onafhankelijk te maken van Russische energie en om de klimaattransitie te versnellen. Met de Zonne-strategie wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie, een van de pijlers uit het REPowerEU-plan.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Ecologisch ontwerp – Europese Commissie overweegt extra milieunormen voor zonnepanelen – Europese Commissie

Meer informatie:

REPowerEU-plan: energie besparen voor de energie-onafhankelijkheid – Huis van de Nederlandse Provincies

REPowerEU-plan verhoogt Europese ambities voor hernieuwbare energie – Kenniscentrum Europa Decentraal

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts