Raadpleging: multimodale digitale mobiliteitsdiensten

 In Digitalisering, Mobiliteit

De Europese Commissie heeft om feedback gevraagd over het integreren van het openbaar vervoer en de spoorwegdiensten door middel van een digitale routeplanner. Dit zou moeten leiden tot een naadloos, multimodaal passagiersvervoer in de EU. U kunt tot 23 februari 2022 reageren.

Een uniforme, digitale routeplanner

De Europese Commissie vraagt uw input voor het aanstaande voorstel omtrent multimodale digitale mobiliteitsdiensten. Door een betere integratie van het openbaar vervoer en spoorwegdiensten kan de reiziger in Europa beter worden bediend bij het reizen met verschillende vervoersmiddelen. De EU wil dit onder meer gaan faciliteren door datadeling tussen openbare vervoersdiensten in verschillende EU-landen. Hieruit kan een Europese, digitale routeplanner ontstaan voor elke modaliteit. De Commissie vraagt om een duiding van de meerwaarde van een EU-brede reisinformatiedienst en om een overzicht van de belangrijkste prioriteiten voor een gezamenlijke Europese norm voor gegevensuitwisseling. Dit kunnen diverse prioriteiten zijn, zoals de totale CO2 uitstoot, schonere routes, live-drukte of prijsschommelingen. Decentrale overheden die nauw betrokken zijn bij het openbaar vervoer, kunnen met de raadpleging hun mening geven over het aanstaande voorstel. Het wetsvoorstel wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2022.

Duurzame en slimme mobiliteit

Het initiatief moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de Europese Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Het vergemakkelijken van de toegang tot openbaar vervoer draagt bij aan de vermindering van de uitstoot en goed geïntegreerde, efficiënte connectiviteit. Een doelstelling uit de strategie is om de geautomatiseerde mobiliteit in 2030 op grote schaal uit te rollen. De Commissie verwacht dat de digitale routeplanner bijdraagt aan de doelstellingen de uitstoot in de transportsector met 90% te verminderen tegen 2050.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 23 februari reageren op de raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Multimodale digitale mobiliteitsdiensten – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert duurzame en slimme mobiliteitsstrategie – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts