Raadpleging: nieuw EU-kader voor bosmonitoring

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt uw input om een EU-kader op te zetten voor een geharmoniseerd, Europees monitoringssysteem voor bossen. Momenteel is er geen vergelijkbare en consistente informatie over de situatie van Europese bossen. U kunt tot en met 6 mei 2022 reageren op deze raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om informatie te krijgen over een monitoringssysteem voor Europese bossen. Er is momenteel geen geharmoniseerde, actuele en coherente informatie over de status van bossen in de EU, terwijl de grensoverschrijdende effecten van de verstoring in bossen en bosrampen voelbaar zijn. Met een geharmoniseerd systeem voor bosmonitoring zou er een frequente en kostenefficiënte rapportering over Europese bossen mogelijk zijn. Hierdoor kan er beter worden ingespeeld op ontwikkelingen rondom klimaatverandering, biodiversiteit, gezondheid, schade en verstoringen in bossen, bosbeheer en bosgebruik voor sociaaleconomische doeleinden.

De Europese Commissie nodigt decentrale overheden uit te reageren op deze raadpleging, specifiek regionale autoriteiten die bevoegd zijn voor bosbouw, milieu, klimaat, ruimtelijke ordening en stadsplanning. U kunt reageren tot en met 6 mei 2022, via deze website.

Green Deal

In het kader van de Green Deal heeft de EU een EU-bossenstrategie voor 2030 gepubliceerd. De strategie moet bijdragen aan gezonde en veerkrachtige bossen die biodiversiteit bevorderen, helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en een circulaire bio-economie ondersteunen. De focus ligt op de bescherming en het herstel van bossen en duurzaam bosbeheer. Een bosmonitorsysteem past in deze focus.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-bossen – nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen – Europese Commissie

Meer informatie:

Drie miljard bomen extra in de EU: de EU-Bossenstrategie voor 2030 – Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts