Raadpleging: nieuwe EU-regels voor dierlijke mest als kunstmestvervanger

 In Agrofood

De Europese Commissie wil bewerkte dierlijke mest (RENURE) toestaan als vervanger voor kunstmest. Met dit voorstel kunnen veehouders besparen op kunstmestkosten. De Commissie vraagt uw input. U kunt tot en met 17 mei 2024 reageren op het ontwerpvoorstel.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input voor een raadpleging over het nieuwe voorstel om bewerkte dierlijke mest, ook wel bekend als RENURE, toe te staan als kunstmestvervanger. RENURE wordt gemaakt van dierlijke mest, maar heeft milieuvriendelijke eigenschappen van kunstmest. De CO2-uitstoot van de productie van RENURE is een stuk lager en veehouders kunnen besparen op kosten die kunstmest met zich meebrengen.

De Europese Commissie bepaalt de maximale hoeveelheid aan mest die boeren mogen uitrijden. Omwille van de water- en bodemkwaliteit, is deze hoeveelheid teruggeschroefd. In Nederland is er een mestoverschot. Het Commissievoorstel kan bijdragen aan dit overschot.

In het nieuwe voorstel van de Commissie mogen landbouwers 100 kilogram stikstof uit bewerkte dierlijke mest uitrijden, bovenop de huidige norm van 170 kilogram. Dit geldt alleen voor RENURE van consistente kwaliteit: de mest moet minimaal 90% minerale stikstof van de totaal aanwezige stikstof bevatten en minimaal 3% stikstof bevatten op basis van droge stof. Het gebruik van RENURE mag niet leiden tot een toename van de veestapel.

Het voorstel raakt aan de decentrale competenties rondom het waterbeleid, de landbouw en de bodemkwaliteit. Daarnaast verlenen provincies vergunningen voor het grootschalig verwerken van mest. Decentrale overheden kunnen reageren op de raadpleging. De raadpleging staat tot en met 17 mei 2024 open. U kunt reageren via de website van de Europese Commissie.

Europese Bodemmonitoringsrichtlijn

Het gebruik van mest heeft invloed op de kwaliteit van de bodem. De Europese bodemmonitoringsrichtlijn is onderdeel van de bredere Europese Bodemstrategie uit 2021, die ernaar streeft dat tegen 2030 maar liefst 75% van de bodem in Europa gezond is en in 2050, de bodemverontreiniging tot nul is teruggebracht.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nitraten – geactualiseerde regels voor het gebruik van bepaalde bemestingsmaterialen uit dierlijke mest (RENURE) – Europese Commissie

Meer informatie:

De Europese Commissie presenteert nieuwe bodemmonitoringsrichtlijn – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts