Raadpleging: programma ondernemerschap en innovatie (EIP)

 In Regionale Economie

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om het Europese Programma voor ondernemerschap en innovatie (EIP), dat van 2007 tot en met 2013 liep, te evalueren. Heeft het EIP blijvende invloed gehad op het mkb in de EU? U kunt tot en met 14 april 2023 reageren.

Ondernemerschap en innovatie

De Europese Commissie vraagt uw input voor de evaluatie van het Programma voor ondernemerschap en innovatie (EIP) van de EU, dat van 2007 tot en met 2013 liep. Het EIP was onderdeel van een pakket met Europese regelingen om kleine bedrijven in de EU te ondersteunen op het gebied van concurrentie en globalisering. Met een budget van 2,2 miljard euro, zorgde het programma er onder andere voor dat kleine bedrijven een toelage kregen om hun bedrijf op te starten, te laten groeien en te innoveren. Daarnaast is een deel van het budget gegaan naar het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven.

De raadpleging richt zich vooral op de langetermijnresultaten en het effect op duurzaamheid. Door de evaluatie hoopt de Commissie er onder andere achter te komen hoe succesvol het EIP is geweest in het behalen van de specifiek gestelde doelen, of deze doelen met redelijk budget zijn gehaald; of de EIP-maatregelen relevantie hadden voor de behoeften voorafgaand en tijdens het programma; en wat de meerwaarde voor de EU was.

U kunt tot en met 14 april 2023 reageren op de raadpleging, via deze website.

Financiering bij start, groei en innovatie  

De opvolger van het EIP was het COSME, een programma voor het mkb in de EU, dat een budget van 2,3 miljard euro had. COSME hielp bedrijven door ze toegang te verlenen tot de Europese markten en ondersteunt ondernemers door onderwijs en hulp te bieden. Vanaf 2020 is de Commissie met een nieuwe strategie voor het mkb gekomen, getiteld ‘Een kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa’, waarbij de synergieën tussen onderzoek, onderwijs en innovatie centraal staan.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Programma voor ondernemerschap en innovatie (EIP) – evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

COSME- Europe’s programme for small and medium-sized enterprises – Europese Commissie

Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid – Neth-ER


Recent Posts