Raadpleging: tussentijdse evaluatie programma voor de eengemaakte markt

 In Regionale Economie

Hoe goed werkt het programma voor de eengemaakte markt tot nu toe? De Europese Commissie vraagt om uw input voor de tussentijdse evaluatie van dit programma, dat met een begroting van 4,2 miljard euro de interne markt moet verbeteren. Reageren kan tot en met 31 mei 2024.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt om uw mening over het Europese programma voor de eengemaakte markt. Het programma heeft een budget van 4,2 miljard euro en loopt van 2021 – 2027 en is in het leven geroepen om het volledige potentieel van de eengemaakte markt te verwezenlijken en de EU te helpen herstellen van de COVID-19 pandemie. Het programma bestaat uit zes pijlers: (1) het beheer en de werking van de interne markt verbeteren; (2) het concurrentievermogen van het bedrijfsleven versterken, met name het mkb; (3) de ontwikkeling van doeltreffende EU-normen vergemakkelijken; (4) consumenten beter beschermen, (5) de gezondheid van mens, dier en plant beschermen; en (6) degelijke statistische gegevens bevorderen.

De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie geopend om het programma in de periode van 2021 tot en met 2023 te beoordelen op doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, relevantie en meerwaarde. Daarnaast wil de Commissie weten of het programma de synergie, flexibiliteit en vereenvoudiging van Europese wet- en regelgeving heeft verbeterd.

In november 2023 stond dezelfde raadpleging ook al open. De Commissie heeft deze nu opnieuw voor een breder publiek geopend. De Commissie roept belanghebbenden op te reageren op de raadpleging. Decentrale overheden zijn betrokken bij de interne markt en de uitwerking daarvan op de regionale economie. U kunt tot en met 31 mei 2024 reageren op de raadpleging via deze website.

Programma eengemaakte markt

Het programma voor de eengemaakt markt werd in april 2021 aangenomen door de Europese wetgevers. Het nieuwe programma brengt een aantal voormalige financieringsprogramma’s samen, zoals Cosme (het programma voor het mkb), het programma inzake consumentenbescherming en programma’s voor consumenten en eindgebruikers van financiële diensten. Door de programma’s en hun verschillende activiteiten onder te brengen in een overkoepelend programma, hoopt de EU de financiering efficiënter te beheren en de regelgeving eromheen te vereenvoudigen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Programma voor de eengemaakte markt – tussentijdse evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

Eengemaakte markt van de EU – Europese Commissie


Recent Posts