Raadpleging: waar moeten projecten voor hernieuwbare energie worden uitgerold?

 In Klimaat & Energie

Welke gebieden zijn geschikt om projecten voor hernieuwbare energie versneld uit te rollen? De Europese Commissie wil in april 2024 richtsnoeren publiceren zodat lidstaten weten welke gebieden ze kunnen aanwijzen en vraagt hiervoor uw input. U kunt tot en met 23 februari 2024 reageren. 

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input voor richtsnoeren die lidstaten moeten helpen bij het in kaart brengen en aanwijzen van gebieden om projecten voor hernieuwbare energie versneld toe te wijzen. In april 2024 moet de Commissie deze richtsnoeren publiceren en lidstaten moeten uiterlijk op 21 februari 2026 gebieden hebben aangewezen voor een of meer soorten van hernieuwbare energiebronnen. De richtsnoeren moeten lidstaten helpen bij het maken van verschillende keuzes:

  • Het beoordelen van de milieueffecten bij het aanwijzen van wind- en zonne-energieprojecten, voornamelijk daar waar die effecten het meest van belang zijn;
  • Beschikbare instrumenten uiteenzetten om locaties in kaart te brengen;
  • Het beoordelen van niet-milieuaspecten die van belang zijn, zoals ruimtelijke ordening, landgebruik, betrokkenheid van belanghebbenden en inspraak van een breder publiek;
  • Aanvullende instrumenten en goede praktijken uiteenzetten voor een doeltreffende en snelle aanwijzing.

De Europese Commissie roept specifiek (decentrale) overheden op om te reageren op de raadpleging. U kunt tot en met 23 februari 2024 reageren op de raadpleging via deze website.

Europees actieplan voor windenergie

De richtsnoeren komen voort uit het Europees actieplan voor windenergie. Dit plan, gepresenteerd door de Commissie in oktober 2023, moet bijdragen aan het doel van de Green Deal om 42,5% van het totale Europese energieverbruik uit hernieuwbare energie te winnen. In het actieplan staan onder meer plannen om de vergunningverlening te versnellen en financiële ondersteuning te bieden.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Hernieuwbare energie – richtsnoeren voor het aanwijzen van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie – Europese Commissie

Meer informatie:

EU Wind Power Action Plan: Europese Commissie zet nieuwe plannen uit om windindustrie te versterken – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts