Raadpleging: welke regionale oplossingen zijn er om braindrain tegen te gaan?

 In Regionale Economie

De Europese Commissie vraagt uw input om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag liggen aan braindrain, welke gevolgen dit heeft op nationaal en regionaal niveau en welke succesvolle regionale oplossingen er zijn om braindrain te stoppen. U kunt tot en met 21 juni 2022 reageren.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om informatie te krijgen over de omvang, oplossingen en dynamiek van braindrain in getroffen gebieden. Daarbij roept ze specifiek op om succesvolle regionale strategieën en beleidsmaatregelen bij het tegengaan van de emigratie van geschoolde werknemers te delen. De raadpleging dient als input voor een nieuw initiatief dat de Commissie wil voorstellen. Dit initiatief moet braindrain in kaart brengen, onder meer door een territoriale analyse van de getroffen regio’s te maken en aandacht te besteden aan de verschillende factoren die de vraag en het aanbod van gekwalificeerde werknemers beïnvloeden. Uiteindelijk moeten hier Europese, nationale en regionale beleidsinstrumenten uit voortvloeien die de gevolgen van de bevolkingsafname verzachten.

De Europese Commissie is specifiek op zoek naar input van regio’s, voornamelijk de plattelandsregio’s die harder worden getroffen door braindrain. Decentrale overheden worden daarmee uitgenodigd input te leveren op deze raadpleging. U kunt dit doen tot en met 21 juni 2022, via deze website.

Braindrain

Het verlies van geschoolde en gekwalificeerde arbeidskrachten heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de betreffende regio’s. Zo vergroot braindrain regionale verschillen en verkleint het de cohesie tussen de regio’s in de EU. Het tegengaan van braindrain draagt bij aan een eerlijke, goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt. Het optreden van de EU met een dergelijk initiatief bouwt daarmee voort op het EU-cohesiebeleid en de bijbehorende cohesiefondsen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Braindrain — verzachting van de gevolgen van bevolkingsafname (mededeling) – Europese Commissie

Meer informatie:

Achtste Cohesie Forum bevestigt de kracht van cohesiebeleid en de regio – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts