Raadpleging: wordt de AVG in heel Europa goed toegepast?

 In Digitalisering

Sinds 2018 moeten alle organisaties in de EU aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen, van het mkb tot aan de overheid. Maar hoe goed wordt de wet eigenlijk toegepast in Europa? U kunt tot en met 8 februari 2024 reageren op de geopende raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te evalueren. Deze Europese wet trad op 2018 in werking en heeft twee belangrijke doelstellingen: de fundamentele rechten en vrijheden van mensen beschermen en het vrij verkeer van persoonsgegevens en de ontwikkelingen van de digitale economie faciliteren. Zo moeten bedrijven en (overheids-)organisaties sinds de invoering van de AVG aan allerlei regels voldoen voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Dit betreft zowel de gegevens van website- en appbezoekers, als personeelsgegevens.

De AVG-wet bepaalt dat de Commissie de toepassing van de wet elke vier jaar evalueert, na de eerste toetsing die in 2020 plaatsvond. In 2024 zal er opnieuw een verslag moeten verschijnen. In dit verslag evalueert de Commissie hoe goed de AVG-wetgeving wordt toegepast in Europa, tegen welke obstakels belanghebbenden aanlopen en ontwikkelingen die zich sinds 2020 hebben voorgedaan.

Reageren

De Commissie roept belanghebbenden die te maken hebben met de toepassing van de AVG op om te reageren op de raadpleging. Dit betreft zowel bedrijven als (decentrale) overheden. Reageren kan via deze website tot en met 8 februari 2024.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Verslag over de algemene verordening gegevensbescherming – Europese Commissie


Recent Posts