Huis van de Nederlandse Provincies

Over het HNP

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Het Huis van de Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel.

De provincies

Provincies moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

De provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De leden van Provinciale Staten (PS) worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van hun provincies. Het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten (GS), wordt gekozen door PS. Voorzitter van PS en GS is de Commissaris van de Koning, deze wordt voor zes jaar benoemd door de Kroon.

De regio’s

De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier regio’s: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland. Voor verschillende inhoudelijke dossiers zijn teams samengesteld waarin elk landsdeel wordt vertegenwoordigd.

De doelstellingen van het HNP

Door samen op te trekken in Brussel streven de provincies naar het tot stand brengen van synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering.

Het HNP heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:

 • verbeteren van de contacten van de Nederlandse provincies met de Europese instellingen, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU en andere regionale bureaus in Brussel;
 • synergie tot stand brengen tussen de Nederlandse regio’s om te komen tot een efficiënte vertegenwoordiging van de gezamenlijke regionale belangen;
 • verstrekken van voldoende en tijdige informatie over het Europees beleid en de HNP-activiteiten;
 • bijdragen tot een betere kennis en bewustwording in de Nederlandse provincies van het Europees integratieproces;
 • verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bezoekers.

De 7 kerntaken van provincies

Bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies wordt bestuurd door dertien provinciale bestuurders: één bestuurder per provincie en de HNP-voorzitter namens het IPO.

 • Arthur van Dijk, HNP-voorzitter namens het IPO
 • Andy Dritty, Provincie Limburg
 • Klaas Fokkinga , Provincie Fryslân
 • Eddy van Hijum, Provincie Overijssel
 • Ilse Zaal, Provincie Noord-Holland
 • Martijn van Gruijthuijsen, Provincie Noord-Brabant
 • Robert Strijk, Provincie Utrecht
 • Anita Pijpelink, Provincie Zeeland
 • Michiel Rijsberman, Provincie Flevoland
 • Jeannette Baljeu, Provincie Zuid-Holland
 • John Berends, Provincie Gelderland
 • Henk Staghouwer, Provincie Groningen
 • Tjisse Stelpstra, Provincie Drenthe

Meer informatie

Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.