Twee Nederlandse treinverbindingen krijgen Europese steun

 In Mobiliteit

Nederland kan op Europese steun rekenen voor grensoverschrijdende treinverbindingen. Twee Nederlandse spoornetwerken zijn geselecteerd als onderdeel van een EU-brede pilot om internationale trajecten te stimuleren en soepeler te laten verlopen.  

Pilots 

De internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Londen en de geplande nachttrein tussen Amsterdam en Barcelona zijn geselecteerd voor een nieuwe, Europese pilot over grensoverschrijdend treinverkeer. Door te investeren in de grensoverschrijdende spoornetwerken, hoopt de Europese Commissie het internationale passagiersvervoer soepeler te laten verlopen, door specifiek te kijken naar de snelheid, frequentie en kosten van internationale trajecten. De Nederlandse projecten die geselecteerd zijn voor de steun, zijn de samenwerkingen tussen de Nederlandse Spoorwegen en Eurostar op het traject Amsterdam – Londen en de beoogde European Sleeper naar Barcelona. 

Voor decentrale overheden is het van belang dat internationale spoornetwerken goed aansluiten op hun eigen regionale en lokale passagiersverkeersstromen. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de verbindingen die een reiziger na het gebruik van de internationale trein tegenkomt in stad en regio.

Actieplan 

De pilot is onderdeel van het Europese actieplan voor langetermijn en grensoverschrijdend passagiersvervoer per spoor. Dit Actieplan wil treinverkeer op hogesnelheidslijnen in 2030 verdubbelen en in 2050 verdrievoudigen. Er wordt nog te weinig gereisd op internationale trajecten, aldus de Commissie. Samen met de herziening van het Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T) en de Richtlijn Intelligente Transportsystemen (ITS), is dit actieplan onderdeel van de door de Commissie geïntroduceerde duurzame en slimme mobiliteitsstrategie. Deze strategie heeft als doel om bij te dragen aan de Green Deal-doelstellingen door tegen 2050 een uitstootvermindering van 90% in de transportsector te realiseren.

Door: 

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies 

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies 

Bron:  

Connecting Europe by train : 10 EU pilot services to boost cross-border rail – Europese Commissie 

Meer informatie:  

Nieuw voorstel voor een duurzaam en slim Europees vervoersnetwerk – Huis van de Nederlandse Provincies  


Recent Posts