Update EU-richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt feedback over de Europese regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater. De EU-richtlijn voor behandeling van stedelijk afvalwater moet de menselijke gezondheid en het milieu veilig stellen door rioolwater schoon en veilig te houden.

Maatschappelijke behoeften en Europese Green Deal

De 30 jaar geleden richtlijn wordt herzien op basis van een recente evaluatie waarbij bepaalde tekortkomingen en nieuwe maatschappelijke behoeften aan het licht zijn gekomen. Ook in het licht van de Europese Green Deal moet de richtlijn worden afgestemd op nieuwe milieu- en klimaatambities. De Europese Commissie vraagt feedback over hoe de vastgestelde problemen het best kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de richtlijn nog altijd geschikt is voor de komende decennia.

Reageren

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst op de website van de Europese Commissie in te vullen. Reageren kan tot 21 juli 2021.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Waterverontreiniging – EU-regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater – Europese Commissie


Recent Posts