Verenigingen voor decentrale overheden krijgen 50 miljoen euro aan ondersteuning

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie

De EU heeft kaderpartnerschapsovereenkomsten gesloten met vijf verengingen voor decentrale overheden. Met de overeenkomsten wordt er in totaal 50 miljoen euro geïnvesteerd in de rol van decentrale overheden bij het opstellen van beleid rondom duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling en regio’s

Vijf mondiale verenigingen voor decentrale overheden hebben kaderpartnerschapsovereenkomsten gesloten met de Europese Commissie. De overeenkomsten worden ondersteund met een budget van 50 miljoen euro. Hiermee hoopt de EU bij te dragen aan de rol die decentrale overheden spelen bij het opstellen van beleid, specifiek voor het verwezenlijken van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Met deze overeenkomsten erkent de Commissie de bijdrage van decentrale overheden die noodzakelijk is voor een effectieve uitvoering van de SDG’s. In Nederland betreft het voornamelijk de uitvoering door gemeenten. Zo bieden de overeenkomsten kansen voor de decentrale overheden en hun verenigingen om hun stem binnen de EU te versterken, effectiever bij te dragen aan het uitvoeren van (het beleid rondom) de SDG’s en de gedecentraliseerde samenwerking te verbeteren, aldus de Commissie. De overeenkomsten gelden tot en met 31 april 2026.

Een van de verenigingen is de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR). De CEMR brengt verenigingen van steden, gemeenten en regio’s uit veertig Europese landen bijeen, die allen deel uitmaken van de Raad van Europa. Zowel het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maken deel uit van het CEMR. De andere verenigingen zijn de Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Commonwealth Local Goverments Forum (CLGF), United Cities and Local Governments (UCLG) en United Cities and Local Governments of Africa (UCLGA).

NDICI – Europa in de wereld

Het geld dat wordt vrijgemaakt is afkomstig uit het EU-instrument NDICI – Europa in de wereld, het belangrijkste financiële instrument voor extern optreden van de EU. Het instrument richt zich op alle derde landen en zet zich in voor acties rondom de SDG’s op mondiaal niveau.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie slaat handen ineen met lokale en regionale overheden om duurzame ontwikkeling te bevorderen – Europese Commissie

Meer informatie:

NDICI – Europa als wereldspeler: nieuw financierings­instrument voor extern actie – Europese Raad 


Recent Posts