Wat moet er gebeuren om een veerkrachtige en duurzame visserijsector op te bouwen?

 In Regionale Economie

Het gaat goed met de duurzaamheid van de EU-visserij, maar er is meer nodig om visbestanden te herstellen, aldus de Europese Commissie. De Commissie komt daarom eind dit jaar met nieuwe voorstellen voor de vangstmogelijkheden en heeft hiervoor ook een raadpleging geopend.

Richtsnoeren duurzame visserijsector

De visserijsector is een stuk duurzamer geworden, maar er moet nog veel gebeuren om overbevissing tegen te gaan. De Europese Commissie heeft een nieuwe mededeling gepubliceerd, met daarin richtsnoeren voor nieuwe voorstellen over de vangstmogelijkheden voor 2025.

In de mededeling staat dat er minder overbevissing plaats vind dan twintig jaar geleden en dat de vissersvloten duurzamer zijn geworden. Zo was de vissterfte in de Noordoost Atlantische Oceaan in 2003 nog 53% en is deze nu naar 42% gedaald. In de Baai van Biskaje en de Iberische kustgebieden is de vissterfte het meeste gedaald. In de Middellandse en de Zwarte Zee is de vissterfte de laatste jaren erg gedaald, maar nog steeds is de druk op de vispopulaties erg hoog. In de Baltische Zee is de situatie zorgelijk, met een grote afname van de biodiversiteit. Volgens de Commissie is er daarmee nog werk te verrichten. Verder heeft de energiecrisis in 2023 er diep ingehakt en worden de effecten van klimaatverandering op de vispopulaties steeds zichtbaarder, vooral in de Middellandse Zee.

Om ervoor te zorgen dat vissers ook in de toekomst hun werk kunnen blijven doen en deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden, komt de Commissie met nieuwe voorstellen voor de vangstmogelijkheden voor 2025 in de verschillende Europese wateren. Eind oktober 2024 is de Commissie van plan een voorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee te publiceren. De nieuwe voorstellen moeten de veerkracht van vissers en het herstel van vispopulaties bevorderen en de maximale duurzame oogst van vispopulaties behouden, zodat populaties niet langzaam verdwijnen.

Raadpleging

Lidstaten, decentrale overheden, adviesorganen, stakeholders en EU-burgers kunnen tot en met 31 augustus 2024 reageren op de raadpleging van de Commissie en zo input leveren voor de nieuwe voorstellen. U kunt reageren op de raadpleging via de website van Commissie.

Van oktober tot en met december 2024 komt er ook nog een aparte raadpleging over de vismogelijkheden in de Noordoost Atlantische Oceaan. Deze is nog niet geopend.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Vooruitgang op het gebied van herstel van de vispopulaties, maar er zijn meer inspanningen nodig om een veerkrachtige en duurzame visserijsector op te bouwen – Europese Commissie

Raadpleging – Duurzame visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2025 – Europese Commissie


Recent Posts