100 miljoen euro Europese subsidie voor innovatieve energieprojecten

 In Klimaat & Energie

De EU stelt een totaal van 100 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor kleinschalige, innovatieve energieprojecten die Europa koolstofvrij moeten maken. Projecten kunnen tot en met 19 september 2023 worden aangemeld.  

Projecten voor schone energie

De Europese Commissie doet voor de derde keer een oproep voor het inzenden van kleinschalige projecten, door 100 miljoen euro aan subsidies beschikbaar te stellen voor projecten die nieuwe technologieën ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen aanmerkelijk te verminderen en zo bijdragen aan innovatieve oplossingen om Europa koolstofvrij te maken. Om geselecteerd te worden neemt de Europese Commissie innovatie, financiële, technische en operationele maturiteit, mogelijkheid tot uitbouwen en kostenefficiëntie mee in de beoordeling. Het fonds kan tot 60% van de volledige kapitaaluitgaven van een kleinschalig project financieren, om de innovatieve technologieën efficiënt tot de markt te laten toetreden. Projecten kunnen zich vanaf nu tot en met 19 september aanmelden op deze website.

In de oproep is er ook ruimte voor twintig nog onderontwikkelde projecten om bijstand van de Europese Investeringsbank (EIB) te krijgen. Ook projecten die in eerdere oproepen niet geselecteerd zijn, worden aangespoord om opnieuw een aanvraag te doen.

In eerdere oproepen voor kleinschalige energieprojecten werden meerdere Nederlandse projecten geselecteerd. Elk van deze projecten heeft tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro subsidie ontvangen. Zo maakt een Nederlands project in Limburg gebruik van een innoverende technologie waar ruwe suiker uit bosbouw- en landbouwresiduen wordt gebruikt voor het produceren van olie voor scheepsmotoren. Projecten als deze ondersteunen energie-intensieve industrieën bij de transitie naar schone energie.

EU-Innovatiefonds

Het EU-Innovatiefonds biedt bedrijven en overheden financiële stimulansen om te investeren in koolstofarme technologieën en de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. De financiering van dit fonds komt uit de inkomsten van de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (ETS), goed voor 38 miljard euro aan subsidie tot en met 2030.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

€100 million for innovative small-scale clean tech projects – Europese Commissie

Meer informatie:

EU investeert 62 miljoen euro in kleinschalige projecten op het gebied van schone technologie – Europese Commissie

1,8 miljard euro voor onder meer drie Nederlandse waterstofprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts