1,8 miljard euro voor onder meer drie Nederlandse waterstofprojecten

 In Circulaire Economie, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Drie Nederlandse waterstofprojecten zijn samen met veertien andere grootschalige, Europese projecten voor schone technologie geselecteerd voor een investering van 1,8 miljard euro. Het is de tweede keer dat dergelijke projecten kunnen rekenen op een grote som geld, afkomstig uit het Europese Innovatiefonds.

Drie Nederlandse waterstofprojecten

De EU investeert 1,8 miljard euro uit het EU-Innovatiefonds voor zeventien projecten rondom schone technologie, waaronder drie Nederlandse waterstofprojecten. Het eerste project betreft de nieuwe, groene waterstoffabriek van Shell op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, genaamd Holland Hydrogen. Via een elektrolyse-installatie, aangedreven door offshore-windenergie, kan er groene waterstof worden geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt. Het gaat om een electrolyser van 200 Megawatt (MW), die 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag moet produceren.

Het tweede project dat op subsidie kan rekenen, is het project ELYgator in Terneuzen, met eveneens een electrolyser met een capaciteit van 200 MW. Hiermee kan 15.500 ton hernieuwbare waterstof per jaar worden geproduceerd. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase en hoopt vanaf midden 2025 wind- en zonne-energie om te kunnen zetten in groene waterstof.

Het derde project, FUREC, verwerkt niet-recycleerbare, vaste afvalstromen en zet deze om in waterstof. Dit project, dat zich zal vestigen op Chemelot in Sittard-Geleen, draagt bij aan de ambitie om de provincie Limburg te laten uitgroeien tot circulaire hub en waterstofknooppunt tussen Nederlandse zeehavens en het Duitse Ruhrgebied.

In samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) worden er individuele subsidieovereenkomsten voorbereid, die naar verwachting eind 2022 worden afgerond. Vanaf dat moment zal de uitkering van subsidies kunnen beginnen.

EU-Innovatiefonds

Het EU-innovatiefonds biedt overheden en bedrijven de juiste financiële stimulansen om te investeren in innovatieve, koolstofarme technologieën en Europese bedrijven technologische wereldleiders te laten worden. Momenteel wordt het fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode 2021-2030, wat goed is voor 38 miljard euro aan subsidie.

Al eerder werden zeven grootschalige projecten voor energie-intensieve industrieën, waterstof, koolstofafvang, -gebruik en -opslag en hernieuwbare energie gefinancierd vanuit het EU-Innovatiefonds. In deze eerste ronde was er 1,1 miljard euro beschikbaar. Er werden geen Nederlandse projecten geselecteerd.

In het najaar zal de Commissie een derde oproep lanceren van voorstellen voor grootschalig projecten. De beschikbare financiering hiervoor zal worden verdubbeld naar ongeveer 3 miljard euro, om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen nog sneller te kunnen afbouwen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Innovatiefonds: EU investeert 1,8 miljard euro in projecten voor schone technologie – Europese Commissie

Meer informatie:

EU reikt 1,1 miljard euro uit aan projecten voor emissiereductie en opent tweede ronde – Huis van de Nederlandse Provincies 

Third call for large-scale projects – Europese Commissie


Recent Posts