5,2 miljard euro voor tweede grensoverschrijdende waterstofproject

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het tweede grensoverschrijdende waterstofproject, “IPCEI Hy2Use” is door de Europese Commissie goedgekeurd. Het project krijgt maximaal 5,2 miljard euro aan staatssteun. Maar liefst zeven Nederlandse bedrijven zullen zich binnen dit project inzetten voor de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur.

Waterstofinfrastructuur

De Europese Commissie heeft een “belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang” (IPCEI) goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Use”, rondom de waterstofinfrastructuur en de waterstoftoepassingen in de industrie. Het project kan, op grond van de staatssteunregels, op maximaal 5,2 miljard euro aan financiering rekening. Het project wordt door 29 bedrijven uit dertien lidstaten geleid.

In juli 2022 werd het eerste waterstof-IPCEI goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Tech”, waar een Nederlands bedrijf aan deelneemt. Daar komt nu een tweede IPCEI bij. Waar IPCEI Hy2Tech zich voornamelijk richt op de toepassingen van waterstof voor mobiliteit, houdt het IPCEI Hy2Use zich bezig met het bouwen van een waterstofinfrastructuur, met name grootschalige elektrolyse-installaties en vervoersinfrastructuur. Tussen 2024-2026 moeten deze elektrolyse-installaties operationeel zijn en vanaf 2026 kunnen een groot aantal innovatieve technologieën worden uitgerold. Uiteindelijk moet het project in 2036 worden voltooid.

Nederland is goed vertegenwoordigd binnen het IPCEU Hy2Use, met maar liefst zeven Nederlandse bedrijven die zich zullen inzetten voor de waterstofinfrastructuur: Air Liquide Netherlands (met de projecten CurtHyl en ELYgator); ENGIE Netherlands, H2-Fifty, HyCC, Orsted; Shell en Uniper. De organisaties en hun projecten zijn door heel Nederland te vinden. Verder werken de deelnemers nauw samen met 160 partners, waaronder kennisinstellingen en ondernemingen uit heel Europa.

IPCEI

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project met meerdere Europese bedrijven en instellingen, dat bijdraagt aan strategische Europese doelen. Lidstaten zetten een IPCEI op, met goedkeuring van de Commissie, en kunnen de projecten uit het IPCEI meer staatsteun geven dan gebruikelijk.

Door samen te werken, kunnen er schaalvoordelen worden behaald die een lidstaat individueel niet kan bereiken. Dit geeft een impuls aan het concurrentievermogen van de EU. Een van de voorwaardes voor het deelnemen aan een IPCEI, is dat de opgedane kennis breed wordt gedeeld. Ook moet het IPCEI banen teweeg brengen. Hiermee kunnen deelnemende ondernemingen een belangrijke rol in de regio vervullen, voor zowel de arbeidsmarkt, als de kennisinstellingen en andere onderzoeksinstituten of bedrijven.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Staatssteun: Commissie verleent goedkeuring voor maximaal 5,2 miljard EUR aan overheidssteun van dertien lidstaten voor het tweede belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang in de waterstofwaardeketen – Europese Commissie

Meer informatie:

5,4 miljard euro voor grensoverschrijdend waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

Important Project of Common European Interest (IPCEI) – Rijksvoorlichtingendienst 


Recent Posts