90 miljoen euro voor onderzoeksprojecten om de Europese bodem gezond te houden

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie heeft zeventien projecten geselecteerd als onderdeel van de EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”. De projecten kunnen rekenen op 90 miljoen euro aan investeringsgeld. Nederlandse onderzoeksinstituten nemen deel aan maar liefst twaalf projecten.  

Gezondere bodems

De Europese Commissie gaat 90 miljoen euro investeren in zeventien Europese projecten die zich inzetten voor gezondere bodems in Europa. De projecten zijn onderdeel van de EU-missie “Een bodemdeal voor Europa” en houden zich bezig met de duurzame productie van gezond voedsel, de bescherming van biodiversiteit, de vergroting van de klimaatbestendigheid of andere manieren waarop de bodemgezondheid in Europa kan worden hersteld en beschermd. De projecten lopen tot maximaal 2030 en ontvangen de subsidie uit het Horizon Europe programma voor onderzoek en innovatie.

Nederlandse bijdragen

Nederlandse onderzoeksinstellingen nemen deel aan twaalf van de zeventien projecten. Zo dragen de Stichting Wageningen Research, de Wageningen University & Research (WUR) en de Stichting Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) bij aan het project BIN2BEAN. Dit project wordt voor meer dan 90% gefinancierd uit Europese middelen en ondersteunt Europese steden bij de transitie naar regeneratieve bodemsystemen, met behulp van bioafval. Het project loopt tot en met de zomer van 2026.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) neemt deel aan het project SOB4ES. Dit project onderzoekt het functioneren van kosteneffectieve indicatoren voor de bodemdiversiteit en kijkt wat het effect is van de maatregelen die uit die indicatoren voortvloeien. Uiteindelijk moet dit goed gevalideerde en toepasbare indicatoren opleveren om de bodembiodiversiteit te meten, waardoor er beter beleid kan worden gemaakt. Meer dan 95% van de financiering is uit de EU afkomstig. Het project loopt tot en met het voorjaar van 2028. 

De hele lijst met projecten vindt u hier.

EU-Missies

De Commissie heeft in 2021 vijf nieuwe missies gelanceerd in het kader van het Horizon Europe programma, het EU-subsidieprogramma voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Deze vijf missies moeten voor 2030 een oplossing bieden aan wereldwijde problemen, zoals kankerbestrijding, klimaatverandering, gezondere oceanen en zeeën, groene steden en een bodemdeal voor Europa. Bij de EU-missies zijn universiteiten, onderzoeksinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, bedrijven, ngo’s en decentrale overheden betrokken. Zo doen meerdere provincies en gemeenten mee aan de EU-Missie “Aanpassing aan klimaatverandering”. De missies zoeken innovatieve en nieuwe manieren om in Europa samen te werken op het vlak van onderzoek, innovatie en onderwijs

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-missie “Een bodemdeal voor Europa”: 90 miljoen euro voor 17 nieuwe projecten ter ondersteuning van gezonde bodems – Europese Commissie

Meer informatie:

Meer Nederlandse regio’s en steden onderdeel EU Missie Klimaatadaptatie – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts