Meer Nederlandse regio’s en steden onderdeel EU Missie Klimaatadaptatie

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie

Er hebben zich honderd extra regio’s en steden aangesloten bij de EU Missie ‘Aanpassing aan klimaatverandering’, waaronder de provincies Drenthe en Zuid Holland en de gemeentes Hilversum en Utrecht. Ze zullen tot en met 2027 ondersteuning krijgen om klimaatbestendig te worden.

EU Missie: Klimaatadaptatie

De Europese Commissie kondigde op 29 september 2022 honderd nieuwe regio’s en steden aan die onderdeel willen worden van de EU Missie ‘Aanpassing aan klimaatverandering’. De EU Missie heeft een platformfunctie en helpt de aangesloten regio’s en steden bij het bestendig worden tegen klimaatverandering. Verder wordt dit platform onder meer gebruikt om de risico’s van klimaatverandering te beoordelen, best practices uit te wisselen en financieringsmogelijkheden te delen. Als laatste zet de Missie in op burgerparticipatie en biedt het testmogelijkheden voor innovatie oplossingen die klimaatveranderingen moeten tegengaan of behelpen, zoals verticale landbouw of wederopbouw na extreme weersomstandigheden. De Missie kan op 370 miljoen euro uit het Horizon Europe-programma rekenen in de periode 2021 tot en met 2023.

In deze tweede ronde hebben de provincies Drenthe en Zuid Holland en de gemeentes Hilversum en Utrecht zich aangesloten bij de missie. Bij de eerste groep van 150 regio’s en steden behoren Zwolle, Rotterdam en Amersfoort, alsook de provincie Utrecht. In totaal doen er nu acht Nederlandse regio’s en steden mee aan de missie. Er zijn nu 202 decentrale overheden uit 24 Europese lidstaten onderdeel van de missie.

Daarnaast zijn de regio Achterhoek, het onderzoeksinstituut Deltares, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) regio Twents waternet en waterschap Vallei en Veluwe “vrienden van de Missie”. Dit is een partnerschap voor bedrijven, dienstencentra, kennisinstituten en lokale actiegroepen, die betrokken willen worden bij de EU Missie. Het Netwerk Klimaatadaptatie werkregio Delfland heeft zich in de eerste ronde al als partner aangesloten. In totaal zijn er veertig “vrienden van de Missie”.

Europese missies

De Commissie heeft in 2021 vijf nieuwe missies gelanceerd in het kader van het Horizon Europa programma. Deze vijf missies moeten voor 2030 een oplossing bieden aan wereldwijde problemen, zoals kankerbestrijding, klimaatverandering, gezondere oceanen en zeeën, groene steden en een bodemdeal voor Europa. De missies zoeken innovatieve en nieuwe manieren om in Europa samen te werken en zo aan hun doelstellingen te voldoen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

More signatories join the EU Mission for Adaptation to Climate Change – Europese Commissie

Meer informatie:

Deelnemende steden en regio’s Missie ‘Aanpassing aan klimaatverandering’ bekend – Kenniscentrum Europa Decentraal

Regio’s uitgenodigd deel te nemen aan EU-missie “Aanpassing aan klimaatverandering” – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts