Burgerpanel Toekomst van Europa pleit voor duurzaamheid en gezondheid

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Mobiliteit

Tijdens het derde burgerpanel van de Conferentie over de Toekomst van Europa deden burgers voorstellen om klimaatverandering te bestrijden, de volksgezondheid te verbeteren en het milieu te beschermen. De voorstellen zijn interessant voor decentrale overheden.  

Duurzamer, groener en gezonder

Op 7, 8 en 9 januari 2022 werd het derde burgerpanel binnen de Conferentie van de Toekomst van Europa gehouden. Bijna tweehonderd Europeanen gaven aan de volksgezondheid te willen verbeteren, klimaatverandering tegen te gaan en het milieu te beschermen. Enkele voorstellen zijn relevant voor decentrale overheden:

  • Er moet een EU-richtlijn komen die groene, stedelijke ontwikkeling stimuleert. Er moet daarbinnen steun komen voor fietsers en het investeren in nieuwe fietspaden.  
  • Ongezonde voeding moet worden ontmoedigd en belast door middel van een Europees, regionaal puntensysteem voor gezonde voeding.
  • Het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen moet omlaag; beschermde gebieden en massale herbebossing moet worden uitgebreid en versneld; en de intensieve veehouderij moet worden afgebouwd.
  • Vervuilers die bijdragen aan lucht-, water- en bodemverontreiniging moeten worden beboet.
  • De connectiviteit tussen landelijke gebieden in de EU moet worden verbeterd door middel van niet-vervuilende vervoersopties. Hiermee worden (grensoverschrijdende) regio’s beter verbonden met elkaar.

Nederland heeft een nationaal burgerpanel, genaamd ‘Kijk op Europa’, gehouden als bijdrage aan de Conferentie. De uitkomsten van dit panel vindt u hier. Tijdens de volgende plenaire sessie van de Conferentie, op 21 en 22 januari 2022, worden deze voorstellen besproken met vertegenwoordigers van de EU-instellingen, nationale parlementen en burgers.

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Conferentie is een door burgers aangestuurd platform om ideeën over de toekomst van Europa uit te wisselen. De bijdragen die hieruit komen, worden meegenomen in de plenaire vergaderingen van de Conferentie. In het voorjaar van 2022 wordt er een eindrapport gepresenteerd over de uitkomsten van de Conferentie, waaraan het Parlement, de Commissie en de Raad zich geëngageerd zullen hebben. Het Europees Comité van de Regio’s levert op 3 en 4 maart 2022 tijdens de negende Europese bijeenkomst van Regio’s en Steden zijn laatste bijdrage aan de Conferentie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

De Toekomst van Europa: voorstellen van het burgerpanel over klimaatverandering, milieu en volksgezondheid – Europees Parlement

Meer informatie:

‘Geef regionale politiek een sterkere stem in Europese besluitvorming!’ – Huis van de Nederlandse Provincies

Onze kijk op Europa – De Rijksoverheid


Recent Posts