Raadpleging: een Europees initiatief voor warmtepompen

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Hoe gaan we de grootschalige uitrol van warmtepompen in de EU zo effectief mogelijk inrichten? De Europese Commissie vraagt uw input voor een nieuw EU-actieplan om de warmtepompmarkt in te richten. U kunt tot en met 26 mei 2023 reageren op de raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om input te vergaren voor een nieuw, Europees initiatief inzake warmtepompen. Het REPowerEU-plan stelt dat er tegen 2027 minstens 10 miljoen extra warmtepompen moeten worden geïnstalleerd. Momenteel wordt deze uitrol vertraagd, waardoor het behalen van de doelstelling op losse schroeven staat. De Commissie geeft aan dat er zonder extra maatregelen minstens 22 miljoen oude verwarmingstoestellen door nieuwe, fossiele ketels zullen worden vervangen.

De trage uitrol van warmtepompen heeft volgens de Commissie niet alleen effect op het koolstofvrij maken van Europese energiesystemen, maar beïnvloedt ook het concurrentievermogen van de EU. Daarbij ontbreekt het voor gebruikers, zoals eigenaren van gebouwen, de Europese industrie en netwerken aan een duidelijk kader voor hernieuwbare verwarming en koeling. Een nieuw, Europees initiatief moet deze problemen oplossen. Het plan zal de volgende vier actiegebieden omvatten:

  • Een platform tussen de Commissie, de lidstaten, de sector zelf, financiële instellingen en opleidingsaanbieders in de hele waardeketen van warmtepompen.
  • Een partnerschap rond warmtepompvaardigheden, waarbij communicatie met belangengroepen zoals consumenten, bedrijven en kleine industrie voorop staat.
  • Nieuwe wet- en regelgeving voor de warmtepompmarkt, onder meer door tegen 2029 zelfstandige ketels uit te faseren. De regels omvatten zowel de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), de noodverordening voor hernieuwbare energieprojecten en meer.
  • Meer toegankelijke financiering. De financieringsmogelijkheden worden in kaart gebracht, zoals de warmtenetten die worden geleverd door grote warmtepompen van verwarmings- en koelingsstrategieën op lokaal en regionaal niveau.

De Europese Commissie roept onder andere decentrale overheden op te reageren op de raadpleging. U kunt tot en met 26 mei 2023 uw input leveren via deze website.

REPowerEU

Het aangekondigde initiatief bouwt voort op de Green Deal en het REPower-EU-plan. De EU Green Deal is eind 2019 gelanceerd om de Europese economie te verduurzamen. Zo moet Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Het REPowerEU-plan volgde in het voorjaar van 2022, met als doel de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen sterk te verminderen. Hernieuwbare energiebronnen en groene technologieën vormen de kern van beide plannen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Warmtepompen – actieplan om de uitrol in de hele EU te versnellen – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts