Europese beperkingen op schadelijke stoffen in afval definitief akkoord

 In Circulaire Economie, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Schadelijke stoffen in afval moeten significant worden beperkt, zoals in industrieel afval, transportbanden en kabels. De Raad van de EU is definitief akkoord met de EU-verordening die aansluit op de ambities uit de Green Deal en het daarop aansluitende Actieplan voor de circulaire economie om gifvrije materiaalcycli te realiseren.

Persistente organische verontreinigde stoffen

De Raad van de EU is formeel akkoord met de EU-verordening om de grenswaarden voor persistente organische verontreinigde stoffen (POP’s) in afval te verlagen. Daarmee treedt de verordening in werking. Deze stoffen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. POP’s kennen namelijk een hoge resistentie tegen afbraak en blijven daarmee lang aanwezig in het milieu, waar ze over grote afstanden kunnen verspreiden. De stoffen komen voor in een tal van producten, van elektronische apparatuur en meubels, tot aan voertuigen, transportbanden en industrieel afval. In nieuwe producten is de aanwezigheid van POP’s niet meer toegestaan, maar ze komen nog wel voor in oude producten. De verordening heeft als doel om te voorkomen dat deze inmiddels verboden stoffen door het recycleren van oud afval in de grondstoffenkringloop terecht komen.

De verordening herziet de lijst met POP’s en voegt nieuwe chemische stoffen toe aan de lijst. Verder wordt de aanwezigheid van POP’s in afval beperkt door de concentratiegrenswaarden van bepaalde stoffen aan te scherpen, evenals de regels voor de verwerking van afval waar POP’s inzitten. Voor decentrale overheden betekenen deze aangescherpte regels dat zij strenger moeten toezien op afvalbeheer en het beheer en de vervuiling van water, lucht en bodem.

Circulaire economie

De EU-verordening heeft enerzijds als doel te voldoen aan de internationale verplichtingen van de EU omtrent het Verdrag van Stockholm. Anderzijds dient de EU-verordening om de ambities van de EU om gifvrije materiaalcycli te realiseren, zoals uiteengezet in het Actieplan voor de circulaire economie, onderdeel van de Green Deal. Hierin geeft de Commissie aan dat met de transitie van de EU naar een circulaire economie de druk op natuurlijke of primaire grondstoffen zal verminderen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Raad keurt formeel verdere beperkingen op schadelijke stoffen in afval goed – Raad van de EU 

Meer informatie:

Parlement stemt in met strengere regels voor persistente verontreinigende stoffen – Kenniscentrum Europa Decentraal

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies  


Recent Posts