Wanneer

13 juni 2023    
10:00 - 11:30

Solar Thermal Energy in Agriculture | 13 Juni 2023

Welke toepassingen kan thermische zonne-energie bieden voor het verminderen van de uitstoot in de landbouw? Interreg North-West Europe nodigt u op 13 juni 2023 uit voor een webinar over het Europese project ICARE4FARMS, waar een Nederlands boerenbedrijf aan deelneemt.

Evenement

Hoe verlaag je de uitstoot van broeikasgassen door boerderijen? Op 13 juni 2023 organiseert het EU-investeringsprogramma voor regio’s, Interreg North-West Europe, een webinar over de mogelijkheden van thermische zonne-energie voor de Europese landbouw. Door thermische zonne-energie wordt water opgewarmd, zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. De toepassing wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, maar ook binnen de landbouw en de industrie kan het een oplossing bieden voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Interreg North-West Europe heeft het Europees gefinancierde project ICARE4FARMS op touw gezet, waarbij vier boerderijen in Noord-West Europa momenteel als pilot dienen om de toepassing van thermische zonne-energie te testen. Een van die pilots wordt gedraaid op een boerderij vlakbij Hengelo, in de provincie Gelderland. Tijdens het evenement zal verder worden ingegaan op dit project, de lessen die tot nu toe zijn geleerd en de uitdagingen en kansen in de toekomst.

Aanmelden

Het evenement richt zich op beleidsmedewerkers binnen de Europese, nationale, regionale en lokale overheden, landbouwers, onderzoekers en andere belanghebbenden. Lees hier het hele programma.

Wilt u bij het evenement aanwezig zijn? Registreer u dan voor het webinar via deze website. Het evenement duurt van 10:00 tot 11:30 en de voertaal is Engels.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Solar Thermal Energy in Agriculture – Interreg North-West Europe