Hoe staat het met de digitale weerbaarheid in Europese regio’s?

 In Digitalisering

Hoe is de digitale weerbaarheid van uw regio? Het Comité van de Regio’s (CvdR) is een onderzoek gestart naar de staat van de digitale weerbaarheid van decentrale overheden. Deel uw ervaringen met digitale weerbaarheid door de vragenlijst van het Comité in te vullen!

Vragenlijst

Het Comité van de Regio’s (CvdR) vraagt om uw input voor haar onderzoek naar de staat van de digitale weerbaarheid in Europese regio’s. Het Comité hoopt met dit onderzoek inzicht te geven in ervaringen van decentrale overheden met cyberaanvallen; de fondsen die decentrale overheden benutten om te investeren in hun digitale weerbaarheid; de kansen voor decentrale overheden om hun digitale weerbaarheid te verstevigen; en de kosten van onvoldoende digitale weerbaarheid. U kunt via de CvdR-website een korte vragenlijst invullen. De onderzoeksresultaten worden verwacht in april 2023.

Digitale weerbaarheid

Het verbeteren van de digitale weerbaarheid is relevant voor decentrale overheden, omdat zij hun publieke dienstverlening digitaal toegankelijk moeten maken. Dit is een speerpunt uit het strategisch beleidsplan Digital Decade, met als doelstelling in 2030 digitale soevereiniteit te behalen als EU. Nederland doet het overwegend goed op dit gebied en stond hoog op de index van de digitale economie en samenleving (DESI) in 2022, die lidstaten rangschikt op het gebied van digitalisering.

Digitale dienstverlening brengt echter ook het risico op cyberaanvallen met zich mee. De Cyberweerbaarheidswet uit september 2021 stelt nieuwe regels om cyberaanvallen te voorkomen. Sinds de invoering van de Cyberweerbaarheidswet dragen fabrikanten de verantwoordelijkheid om digitale producten aan beveiligingseisen te laten voldoen, zodat afnemers van deze producten beter beschermd zijn. In november 2022 werd de nieuwe NIS2-richtlijn aangenomen, waardoor decentrale overheden verplicht worden om meer maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen, zoals het doen van een risicoanalyse, incidentafhandeling en het gebruik van cryptografie en encryptie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

CoR survey on Digital Resilience – Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Nieuwe verordening inzake cyberweerbaarheid voorgesteld  – Kenniscentrum Europa Decentraal

Nederland blijft digitale koploper van de EU – Huis van de Nederlandse Provincies

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?  – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts