Meer regionale staatssteun mogelijk voor investeringsprojecten onder het STEP-platform

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Er mag meer regionale staatssteun worden verleend aan projecten uit het nieuwe STEP-platform. Projecten die zich onder meer richten op hernieuwbare energie, kunstmatige intelligentie of biotechnologieën, kunnen in zeven Nederlandse regio’s meer staatssteun krijgen dan eerst.

Richtsnoeren regionale staatssteun

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren gepubliceerd voor het verlenen van regionale staatssteun aan projecten die onder het “platform voor strategische technologieën voor Europa” (STEP) vallen. STEP is opgericht om het Europees leiderschap op het gebied van strategische technologieën versterken.

Projecten op het gebied van hernieuwbare energie, biotechnologie, micro-elektronica, kritieke grondstoffen, kunstmatige intelligentie, deep tech en andere digitale technologieën komen met het STEP-voorstel eerder en makkelijker in aanmerking voor financiering onder bestaande EU-instrumenten, zoals het onderzoeks- en onderwijsfonds Horizon Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Concreet komen grote ondernemingen nu ook in aanmerking voor financiering, waar dat eerst niet mogelijk was, als zij gevestigd zijn in:

  • minder ontwikkelde regio’s – met een bruto binnenlands product (bbp) onder de 75% van het EU-gemiddelde;
  • of transitieregio’s – met een bbp tussen de 75% en 90% van het EU-gemiddelde – zoals de provincies Friesland, Drenthe en Flevoland.

De nieuwe richtsnoeren maken het nu mogelijk om STEP-projecten binnen EFRO-programma’s in “c-gebieden” van maximaal vijf procent meer regionale staatssteun te voorzien. In Nederland betreft dit de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland en Groningen en de Achterhoek, Kop van Noord-Holland en Groot-Rijnmond.

STEP-platform

Het STEP-platform draagt bij aan het versterken van de waardeketen voor kritieke technologieën, het ondersteunen van investeringen in deze technologieën, het weerbaarder maken van de Europese industrie en het tegengaan van tekorten op de arbeidsmarkt binnen deze kritieke sectoren.

Het voorstel voor de oprichting van het platform werd in juni 2023 voorgesteld door de Europese Commissie en eind februari 2024 officieel goedgekeurd door de Europese lidstaten, na stevige onderhandelingen met het Europees Parlement. De Commissie wilde aanvankelijk 10 miljard euro vrijmaken voor het nieuwe platform en het Parlement wilde dit zelfs verhogen naar 13 miljard euro. De Europese lidstaten gingen hier niet mee akkoord. De enige extra financiële injectie die het STEP-platform moet dienen, is 1,5 miljard euro groot en wordt toegewezen aan het Europees Defensiefonds, om zo de investeringscapaciteit voor defensie op te schroeven.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie wijzigt richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen om meer steun voor projecten van het platform strategische technologieën voor Europa mogelijk te maken – Europese Commissie

Meer informatie:

Regional aid map for The Netherlands (2022-2027) – Europese Commissie

STEP-platform kan op fors minder geld rekenen dan gehoopt, blijkt uit voorlopig akkoord – Huis van de Nederlandse Provincies

Herziening van de Europese begroting: versterking in concurrentievermogen, industrie en economische veiligheid – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts