Oproep: hoe vergaat het steden en regio’s bij de implementatie van de Green Deal?

 In Agrofood, Circulaire Economie, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

Het Comité van de Regio’s doet een oproep aan decentrale overheden, Europarlementariërs, burgers en andere stakeholders op het gebied van duurzaamheid, met de vraag: hoe vergaat het steden en regio’s met de implementatie van de Green Deal? De vragenlijst is tot en met 31 mei 2022 in te vullen.

Vragenlijst

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een vragenlijst gelanceerd om te peilen hoe steden en regio’s omgaan met de Green Deal, sinds de lancering in 2019. Het CvdR is benieuwd hoeveel er al is gedaan op lokaal en regionaal niveau om de beleidsdoelstellingen uit de Green Deal te implementeren. Gaat dit makkelijk of zijn er zaken waar steden, regio’s en lokale gemeenschappen tegenaan lopen? Welke regio’s doen het goed en welke regio’s ervaren problemen? Welke lessen kunnen we trekken?

De vragenlijst staat open voor alle Europese decentrale overheden, Europarlementariërs, geïnteresseerde burgers, leden van het CvdR en andere stakeholders rondom het thema duurzaamheid. Lokale en regionale politici kunnen de resultaten van de vragenlijst gebruiken om feedback te krijgen op de voortgang van de Green Deal binnen hun regio. De resultaten van de vragenlijst zullen in een onderzoek worden meegenomen en dienen als input voor de jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU voor 2022.

U kunt tot en met 31 mei 2022 de vragenlijst invullen, via deze website.

Green Deal

De Europese Green Deal is in december 2019 gelanceerd met als doel de Europese economie te verduurzamen. Hieronder vallen een tal van acties die impact hebben op decentrale overheden. Zo moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden, onder andere door over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Verder beslaat de Green Deal initiatieven zoals het Actieplan voor de circulaire economie, de ‘Van boer tot bord’-strategie, Richtlijnen rondom de energieprestatie van gebouwen en emissiehandelssystemen, de Biodiversiteitsstrategie en een Actieplan voor de nulvervuilingsambitie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Green Deal Committee of the Regions survey: give your opinion! – Convenant of Mayors or Climate & Energy

Meer informatie:

Closing the Green Deal Gap | A mid-term review of Green Deal from cities and regions’ perspective – EUSurvey

Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU – Europees Comité van de Regio’s

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies  


Recent Posts