Oproep: meld u aan voor ondersteuning bij opvang Oekraïense vluchtelingen

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie doet een oproep aan lidstaten om zich aan te melden voor specifieke, technische ondersteuning bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Lidstaten kunnen hun verzoek voor deze hulp tot 8 april 2022 indienen bij de Commissie.

Oekraïense vluchtelingen

De Europese Commissie roept lidstaten op om steun te vragen bij het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Lidstaten kunnen voor 8 april 2022 een verzoek tot technische ondersteuning indienen op vier gebieden:

  • Het opbouwen van een institutionele en operationele capaciteit om vluchtelingen op te vangen. Lidstaten kunnen hulp krijgen in het versnellen van de toegang tot de rechten die voorvloeien uit de Richtlijn tijdelijke bescherming voor Oekraïners, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidzorg en banen.
  • De sociale en economische integratie van Oekraïense vluchtelingen. Lidstaten kunnen ondersteuning krijgen bij het verlenen van toegang tot de arbeidsmarkt aan vluchtelingen. Zo kan de Commissie helpen bij het opzetten van een gestandaardiseerd mechanisme voor de erkenning van academische kwalificaties van vluchtelingen.
  • Het optimaal gebruik van de beschikbare EU-fondsen om te voorzien in huisvesting van gezinnen en niet-begeleide minderjarigen.
  • Het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch fossiele brandstoffen, in lijn met het REPowerEU-plan. De aanmelding hiervoor is echter kort na de oproep al gesloten.

Instrument voor technische ondersteuning

De Commissie lanceert de oproep in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI). Het TSI biedt overheden technische ondersteuningen bij hervormingen in de EU. Er wordt op allerlei manieren ondersteuning geboden vanuit het TSI, zoals bijvoorbeeld door middel van strategisch en juridisch advies, studies, training of een bezoek van deskundigen ter plaatse. De ondersteuning kan betrekking hebben op zowel de voorbereiding, als de ontwikkeling, tot en met de uitvoering van de hervormingen. De extra ondersteuning vanuit het TSI stelt decentrale overheden in staat om in overleg met hun nationale overheid een verzoek op te stellen en in te dienen bij de Commissie. Lidstaten kunnen via hun nationaal coördinator binnen het TSI een verzoek indienen om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen. Als er vanuit uw organisatie belangstelling bestaat een bijdrage aan deze aanvraag te leveren, kunt u dat laten weten op hnp@nl-prov.eu en wordt de belangstelling gebundeld en doorgestuurd. Vervolgens beoordeelt de Commissie het verzoek.

Vragen decentrale overheden

De grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar aanleiding van de Russische invasie, roept veel juridische en praktische vragen op bij decentrale overheden. In dit overzicht kunnen decentrale overheden antwoorden op hun vragen lezen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het overzicht wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe vragen opkomen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Oekraïne: Commissie lanceert specifieke oproep om lidstaten te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de afbouw van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland – Europese Commissie

Meer informatie:

Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners – Kenniscentrum Europa decentraal

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies

EU keurt 225 hervormingsprojecten goed voor veerkrachtige en groene economieën – Huis van de Nederlandse Provincies

FAQ Vluchtelingen uit Oekraïne – Kenniscentrum Europa decentraal 


Recent Posts