Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU is inmiddels al weer twee maanden bezig. Wat kunnen we de ...
Decentrale overheden hebben een belangrijke rol in het versterken van de Europese democratie. Dit is de conclusie van het rapport ...
De Europese Commissie vraagt om input voor de juridische haalbaarheid van gezondheids- en milieunormen voor landbouw- en voedingsproducten. Ze wil ...
Het vierde burgerpanel, “EU in de wereld/migratie”, van de Conferentie over de Toekomst van Europa heeft zijn laatste bijeenkomst gehouden ...
Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de IPO Krachtenkaart Circulaire Economie in het ...
Het Europese Comité van de Regio’s (CvdR) heeft de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) van 10 tot 13 ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.