Akkoord uitstootvrij vervoer: meer elektrische laad- en waterstoftankstations

 In Klimaat & Energie, Mobiliteit

Met het akkoord tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, is de weg vrij voor de nieuwe EU-verordening over de uitrol van tankstations voor alternatieve brandstoffen in Europa, zoals elektriciteit en waterstof. Dit moet de uitstoot van wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart in Europa aanzienlijk omlaag brengen.

Infrastructuur alternatieve brandstoffen

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de nieuwe Europese verordening inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR). De AFIR-verordening beslaat een groot deel van de Europese transport: zowel het wegvervoer, als de scheep- en luchtvaart. Met de verordening hoopt de EU voer- en vaartuigen die op alternatieve brandstoffen draaien, van genoeg tankstations te voorzien. Daarbij moet de AFIR-verordening ervoor zorgen dat aangemeerde zeeschepen en stilstaande vliegtuigen hun motoren niet meer draaiende houden. Verder komen er regels voor volledige prijstransparantie, evenals een gemeenschappelijke, ad hoc betalingsmethode.

Het akkoord tussen de Raad en het Parlement is informeel en moet nog formeel worden goedgekeurd, alvorens het kan worden opgenomen in de wetgeving.

Tankstations en goede stroomvoorziening

Wat houdt het akkoord in? Allereerst wil de EU dat het aantal openbaar toegankelijke elektrische laad- en waterstoftankstations omhoog gaat, vooral op de belangrijkste vervoerscorridors en in alle stedelijke knooppunten:

  • Voor auto’s en bestelwagens moeten langs het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) vanaf 2025 elke zestig kilometer elektrische laadstations van ten minste honderdvijftig kilowatt worden geïnstalleerd. Voor elektrische zwarte bedrijfsvoertuigen geldt een volledige dekking op het TEN-T netwerk voor 2030.
  • De uitrol van de waterstofinfrastructuur vereist dat er tegen 2030 in alle stedelijke knooppunten en elke 200 kilometer langs het TEN-T-kernnetwerk een station staat, zowel voor auto’s als voor vrachtwagens. Het betreft hier het tanken van gasvormig waterstof.

Als tweede worden de regels ten aanzien van de walstroomvoorziening – de elektriciteit aan de kade – voor de scheepvaart in lijn gebracht met het onlangs aangenomen voorstel FuelEU Zeevaart. Dit betekent dat container- en passagiersschepen vanaf 2030 verplicht van walstroom gebruik moeten maken voor al hun elektriciteitsbehoeftes, als zij aangemeerd liggen in grote Europese zeehavens. Dit moet zowel de uitstoot als de luchtverontreiniging aanzienlijk verminderen.

Als derde moeten tegen 2025 alle luchthavens bij alle gates elektriciteit leveren aan stilstaande vliegtuigen. Tegen 2030 moet dit op buitenstandplaatsen het geval zijn. Dit moet de luchtkwaliteit eveneens ten goede komen.

Fit for 55

De AFIR-verordening is een belangrijke pijler uit het “Fit for 55”-pakket. Het doel van het in juli 2021 gepresenteerde “Fit for 55”-pakket, is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag te krijgen ten opzichte van het niveau uit 1990. Uiteindelijk moet Europa in 2050 zo het eerste klimaatneutrale continent worden. Het pakket beslaat meer dan twintig voorstellen om deze ambitie te verwezenlijken, waarvan de AFIR-verordening er een is.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Green Deal: ambitieuze nieuwe wet voor de uitrol van toereikende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen – Europese Commissie

Meer informatie:

Infrastructuur voor alternatieve brand­stoffen: voorlopig akkoord voor meer laad- en tankstations in heel Europa – Raad van de EU

Belangrijke akkoorden “Fit for 55”-pakket bereikt – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts