Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie vraagt input op haar initiatief voor maatregelen om de milieueffecten van vervuiling door microplastics te verminderen. Daarbij ...
De Europese Commissie heeft 290 miljoen euro financiering voor 132 nieuwe projecten uit 2020 binnen het LIFE-programma goedgekeurd, waaronder vijf ...
In november was er bijzondere, Europese aandacht voor Nederlandse voortrekkers op het gebied van digitalisering, klimaat en energie. Zo bracht ...
De Europese Commissie heeft om feedback gevraagd over het integreren van het openbaar vervoer en de spoorwegdiensten door middel van ...
Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) presenteert het werkplan voor het jaar 2022. Dit werkplan biedt het kader dat ...
Met de instemming van de Raad van de EU, is het nieuwe, hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) officieel goedgekeurd. Het nieuwe ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.