Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie vraagt feedback over de datawet en gewijzigde regels voor de rechtsbescherming van databanken. De datawet moet de ...
De Europese Commissie presenteerde op 2 juni 2021 het voorjaarspakket van het Europees Semester. Dit pakket begeleidt het proces van ...
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal ...
De Europese Commissie vraagt feedback over een ontwerp uitvoeringsbesluit tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de uitvoering van de EU-richtlijn ...
De Europese Commissie vraagt feedback over de ecodesign verordening. De verordening zorgt ervoor dat mobiele telefoons en tablets zo worden ...
De Europese Commissie stelde afgelopen week nieuwe strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere aquacultuur in de EU voor. De ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.