Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het voorstel voor een Europese natuurherstelwet, dat tot veel verdeeldheid in de EU leidde, kan op steun rekenen van de ...
Hoe zorgen we ervoor dat CO2-uitstoot zo goed mogelijk wordt afgevangen, gebruikt en opgeslagen, zodat Europa in 2050 het eerste ...
Wat is uw mening over een Europese Waterstofbank? Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een vragenlijst geopend om input ...
Heeft u ideeën, standpunten of inzichten over de grootschalige uitrol van warmtepompen in Europa? De Europese Commissie vraagt uw input ...
Er komt 8,1 miljard euro overheidsfinanciering vrij voor het Europese project “IPCEI ME/CT”. De Europese Commissie geeft hiervoor toestemming, waarmee ...
“Ga aan de slag!” Dat was de boodschap van de meeste Tweede Kamerleden tijdens het Commissiedebat over de Europese Kaderrichtlijn ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.